eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Minimální mzda a nezabavitelné minimum 2024

05. 02. 2024 Minimální mzda a nezabavitelné minimum 2024

V jednom z dřívějších článků jsme informovali, že vláda rozhoduje o výši minimální mzdy pro rok 2024. Aktuálně jsou již známé minimální částky pro všechny skupiny zaručených mezd. Současně s tím, informujeme také o nově stanovené nezabavitelné částce platné od 01.01.20204.

Příspěvek na stravování 2024

15. 01. 2024 Příspěvek na stravování 2024

Díky konsolidačnímu balíčku byl do zákona o daních z příjmů přidán nový pojem příspěvek na stravování. V praxi to znamená sjednocení závodního stravování, poskytování stravenek a stravenkového paušálu; z hlediska jejich daňového režimu.

Cena pohonných hmot a náhrada za opotřebení vozidla 2024

10. 01. 2024 Cena pohonných hmot a náhrada za opotřebení vozidla 2024

Při pracovní cestě, pro kterou zaměstnanec použije soukromé vozidlo a vypíše cestovní výkaz (tzv. knihu jízd), vzniká nárok na náhradu za opotřebení vozidla a případně i náhradu za spotřebované pohonné hmoty.

Cestovní náhrady 2024

03. 01. 2024 Cestovní náhrady 2024

Výše cestovních náhrad je rozdělena na náhrady ve státní sféře a v soukromé (podnikatelské) sféře. My se nyní budeme zaměřovat na podnikatelskou sféru a cestovní náhrady tuzemské i zahraniční platné od roku 2024.

Zvýšení odvodů OSVČ 2024

29. 12. 2023 Zvýšení odvodů OSVČ 2024

Vzhledem k růstu průměrné mzdy se každým rokem zvyšují odvody minimálních záloh sociálního a zdravotního pojištění OSVČ. V následujícím roce navýšení záloh mimo to, výrazně ovlivní i přijatý vládní konsolidační balíček.

Mzdové změny 2024

22. 12. 2023 Mzdové změny 2024

Vládní konsolidační balíček výrazně ovlivní personální a mzdovou agendu od roku 2024. Aktuální změny jsou uvedeny v tomto článku. Ty změny, které ještě nejsou odsouhlasené (jsou pouze jako vládní návrh), budou aktualizované v dalším článku v co nejkratší době po zveřejnění.

Paušální daň v roce 2024

15. 12. 2023 Paušální daň v roce 2024

Podnikatelé, kteří chtějí vstoupit nově do režimu paušální daně, musí přihlášku odeslat do 10. ledna 2024. Tento článek se zabývá změnami v režimu paušální daně, které jsou po odsouhlasení vládního balíčku, nově od roku 2024.

Novela Zákoníku práce - Digitalizace a informační povinnost

04. 08. 2023 Novela Zákoníku práce - Digitalizace a informační povinnost

Novela Zákoníku práce se obsáhle věnuje také novým informačním povinnostem zaměstnavatele a digitalizací pracovněprávních vztahů. I tato oblast novely by měla být účinná od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona. Toto schválení by mělo proběhnout na podzim tohoto roku.

Novela zákoníku práce – Home office

03. 08. 2023 Novela zákoníku práce – Home office

Novela zákoníku práce se mimo jiné snaží do českého zákona zahrnout evropskou směrnici o work-life balance a předvídatelných pracovních podmínkách (neboli o rovnováze pracovního a soukromého života). Tento článek se zaměřuje především na úpravu práce na dálku (tzv. homeoffice).

Novela Zákoníku práce - Dohody mimo pracovní poměr

02. 08. 2023 Novela Zákoníku práce - Dohody mimo pracovní poměr

V dubnu 2023 vláda schválila návrh novely, který je významně ovlivněn evropskými směrnicemi. Tedy i evropskou směrnicí work –life balance a tudíž v ČR dojde v oblasti zaměstnávání zaměstnanců mimo pracovní poměr k výrazným změnám. Tato novelizace přinese zaměstnancům vyšší ochranu, ale zaměstnavatelům to pravděpodobně způsobí vyšší administrativu i náklady. Podle obecných předpokladů s účinností od 1. ledna 2024.

Novela Zákoníku práce – obecné změny a nové limity v DPP

01. 08. 2023 Novela Zákoníku práce – obecné změny a nové limity v DPP

Návrh novely zákoníku práce představený na jaře 2023 má přispět ke zmenšení rozdílů mezi DPP/DPČ a pracovními poměry. Ovšem předpokládá se, že díky tomu budou tyto dohody méně využívány. Konečné znění novely ještě není známo, protože legislativní proces stále probíhá (aktuálně se nachází v připomínkovém řízení) a finální odsouhlasení novely by mělo proběhnout na podzim letošního roku.

Nová pravidla pro pojistné u přeshraničních zaměstnanců pracujících na dálku

21. 07. 2023 Nová pravidla pro pojistné u přeshraničních zaměstnanců pracujících na dálku

Od 1. července se zjednodušili podmínky sociálního zabezpečení zaměstnanců pracujících na homeoffice (na dálku z jiného státu). Zjednodušení proběhlo na základě Rámcové dohody, která má za cíl za určitých podmínek umožnit zaměstnancům pracujících pro zahraničního zaměstnavatele, zůstat i nadále v systému pojištění svého zaměstnavatele.

Milostivé léto III

10. 07. 2023 Milostivé léto III

Od 1. července mají dlužníci opět možnost zbavit se dluhů na penále, úrocích z dluhů na sociálním pojištění a na daních. V případě, že dlužníci uhradí původní dluh od 1. července do 30. listopadu 2023 a současně splní další podmínky akce, zmíněné penále, úroky a další příslušenství dluhu jim bude odpuštěno.

Snížená sazba DPH v souvislosti s nemovitostmi

01. 06. 2023 Snížená sazba DPH v souvislosti s nemovitostmi

Od 1. července by měla být účinná novela zákona o DPH, díky které dojde ke změnám ve vymezení staveb pro účely fakturace ve snížené sazbě DPH u výstavby bytových a rodinných domů.

Datové schránky a podání přiznání za rok 2022

24. 03. 2023 Datové schránky a podání přiznání za rok 2022

Od 1. ledna 2023 je rozšířený okruh osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tato situace má výrazné dopady v oblasti doručování jak ze strany státních orgánů, tak ze strany poplatníků. V některých případech totiž zákonným zřízením datové schránky, může poplatníkům vzniknout povinnost podá-vat přiznání pouze elektronickou formou.

Mimořádné odpisy 2022 a 2023

02. 03. 2023 Mimořádné odpisy 2022 a 2023

Pro podporu podnikatelů v době koronaviru, byla zavedena možnost tzv. mimořádných odpisů u majetku, který byl pořízen v letech 2020 a 2021. Ovšem na základě současné situace a podpory investic, byla tato možnost mimořádných odpisů prodloužena o rok. Tedy na pořízený majetek až do 31.12.2023.

Podání přiznání, platba daňové povinnost a liberační lhůta

10. 02. 2023 Podání přiznání, platba daňové povinnost a liberační lhůta

U podání přiznání platí vždy zákonem stanovený termín, do kdy je nutné přiznání odeslat na finanční úřad a pokud vznikla daňová povinnost, i uhradit daň. Ovšem na základě daňového řádu, nevznikne daňovému subjektu úrok z prodlení i přesto, že uhradí daň po splatnosti (v rámci liberační lhůty). Popřípadě mu nevznikne pokuta za pozdní podání přiznání k dani.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti

20. 01. 2023 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti

Zkušební doba je sjednávána, aby zaměstnanec i zaměstnavatel mohli v případě nespokojenosti pracovní poměr jednoduchou formou ukončit. Sporné situace ovšem mohou nastat, když ve zkušební době zaměstnanec nastoupí dočasnou pracovní neschopnost.

Sleva na pojistném od 1.2.2023

06. 01. 2023 Sleva na pojistném od 1.2.2023

Od 1.2.2023 může zaměstnavatel uplatnit na vybrané zaměstnance slevu na pojistném na sociální zabezpečení. Jedná se o benefit pro zaměstnavatele, jehož cílem je zvýšit zaměstnanost u vybraných skupin zaměstnanců, a to hlavně na zkrácený úvazek.

Home Office – navrhované změny

20. 12. 2022 Home Office – navrhované změny

Koronavirová krize předchozích let významně ovlivnila využívání práce z domova (tzv. homeoffice). Na základě toho Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo průzkum zkušeností s využíváním homeoffice, a to jak z pohledu zaměstnanců, tak z pohledu vedoucích pracovníků. Vláda současně s tím připravila novelu zákona, týkající se mimo jiné změn práv a povinností při využívání homeoffice.

Limit pro plátcovství DPH od 1. 1. 2023: Přechodná ustanovení.

25. 11. 2022 Limit pro plátcovství DPH od 1. 1. 2023: Přechodná ustanovení.

Dne 24.11.2022 byl daňový balíček obsahující limit pro plátcovství DPH schválen vládou a čeká se pouze na podpis prezidenta. V tomto článku se budeme zabývat především přechodnými ustanoveními, které jsou důležité ještě pro rok 2022.

Milostivé léto II

01. 09. 2022 Milostivé léto II

Oddlužovací akce Milostivé léto II. opět poskytuje dlužníkům možnost, zbavit se svých dluhů bez nutnosti splatit úroky dluhu a vedlejší náklady exekuce. Dluž-níci, kteří budou chtít této oddlužovací akce využít, musí pouze v době od 1. září do 30. listopadu 2022 zaplatit zbývající dluh exekuce a správní poplatek 1.815 Kč (popřípadě 1.500 Kč pokud exekutor není plátce DPH).

Portál MOJE DANĚ pro fyzické osoby ze zahraničí

12. 08. 2022 Portál MOJE DANĚ pro fyzické osoby ze zahraničí

Osoby, které nejsou v evidenci registru obyvatel (čili i zahraniční fyzické osoby), mohly doposud získat přístup do nové Daňové identifikační schránky plus (DIS+) pouze po osobní návštěvě finančního úřadu. Nyní bude možné, aby tyto osoby o přístup do DIS+ zažádaly i bez toho, aby se fyzicky dostavily na finanční úřad.

Zdanění kryptoměn

22. 07. 2022 Zdanění kryptoměn

Přestože jsou tu kryptoměny s námi déle než dekádu, do podvědomí široké veřejnosti se začali dostávat teprve nedávno. Z hlediska legislativy se stále jedná o neprobádané území, a proto kolem nich panuje mnoho nejasností, například zda a popřípadě jak se kryptoměny daní. A právě tomuto tématu se v tomto článku budeme věnovat.

Zaměstnávání občanů Ukrajiny v roce 2022

08. 07. 2022 Zaměstnávání občanů Ukrajiny v roce 2022

V návaznosti na konflikt na Ukrajině byly dne 21.3.2022 přijaty 3 zákony (zákony č. 65/2022 Sb., č. 66/2022 Sb. a č. 67/2022 Sb.) , které se souhrnně označují jako „LEX Ukrajina“. Tyto zákony pro občany Ukrajiny prchající před válkou přináší velké množství úlev a zjednodušení podmínek pro pracovní zařazení v ČR.

Exekuce a insolvence – změny od 1. 6. 2022

30. 06. 2022 Exekuce a insolvence – změny od 1. 6. 2022

Od 1.6.2022 došlo k dalším změnám při výpočtu srážek u exekucí a insolvencí. Vzhledem k vysoké inflaci a cenám energií rozhodl Nejvyšší soud, že při výpočtu těchto srážek musí být zohledněny také normativní náklady na bydlení.

Zvýšení limitu pro plátcovství DPH a paušální daň 2023

17. 06. 2022 Zvýšení limitu pro plátcovství DPH a paušální daň 2023

Pro rok 2023 připravila vláda dvě důležité změny, které se dotknou mnoha drobných podnikatelů a živnostníků. Navýšení limitu pro plátcovství DPH je věc, po které někteří volali již dlouhou dobu. Spolu s touto změnou je ale potřeba korigovat i nedávno zavedený institut paušální daně.

Snížení spotřební daně z nafty a benzínu

30. 05. 2022 Snížení spotřební daně z nafty a benzínu

Vzhledem k tomu, že vláda 13. 4. 2022 jednohlasně odsouhlasila novelu zákona o spotřebních daních, tak došlo k dočasnému snížení spotřební daně, a to z motorové nafty a bezolovnatého benzínu. Spotřební daň se snížila o 1,50 Kč na 1 litr s účinností od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2022.

Změny a novinky při výpočtu exekucí v roce 2022

13. 05. 2022 Změny a novinky při výpočtu exekucí v roce 2022

Od začátku roku 2022 mají zaměstnavatelé možnost si naúčtovat paušální náklady za zpracování exekucí svých zaměstnanců. Další změnou v roce 2022 z oblasti exekucí je zvýšení nezabavitelné částky, a to od 1. dubna 2022. Oběma těmto změnám se věnuje tento článek.

Prominutí záloh na silniční daň pro rok 2022

29. 04. 2022 Prominutí záloh na silniční daň pro rok 2022

Silniční daň je jednou z daní, která se týká snad všech podnikatelů. Ať už auto nebo jiný dopravní prostředek vlastníte soukromě nebo je v majetku společnosti a především ho užíváte k podnikání, pak se Vás týká placení silniční daně. Pro rok 2022 byl vydán generální pardon pro placení záloh.

Změny v odhlašování zaměstnanců od 1.4.2022

18. 04. 2022 Změny v odhlašování zaměstnanců od 1.4.2022

Od 1.4.2022 došlo na základě zákona 248/2021 Sb. ke změně v požadovaných údajích na formuláři ONZ, určeném pro OSSZ. Přinášíme stručný přehled těchto změn.

Dary na Ukrajinu z pohledu daňové uznatelnosti

25. 03. 2022 Dary na Ukrajinu z pohledu daňové uznatelnosti

Jak všichni víme, není to tak dlouho, co na Ukrajině vypukla válka. Ukrajina si aktuálně prochází těžkým obdobím, ale není na to sama. Ukrajině pomáhají nejenom občané, charita nebo vláda. Ukrajině pomáhají i firmy, což způsobilo hodně otazníků nad daňovou uznatelností poskytnutých darů v různých formách. Proto vláda 9. 3. 2022 schválila novelu zákona o daních z příjmů. Novela sice ještě musí projít legislativním procesem, ale orgány Finanční správy budou už nyní postupovat dle schválené novely.

Roční zúčtování daní za rok 2021

11. 03. 2022 Roční zúčtování daní za rok 2021

Po ukončení zdaňovacího období 2021 přichází na řadu mimo jiné, také roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Kdo může požádat účtárnu svého zaměstnavatele o roční zúčtování daní, kdo podává daňové přiznání sám a jaké doklady je nutné doložit, se dozvíte v tomto článku.

Cestovní náhrady a výše stravného v roce 2022

25. 02. 2022 Cestovní náhrady a výše stravného v roce 2022

Počátkem nového roku se pravidelně zvyšují minimální a zaručené mzdy. Protože stravné se počítá z minimální mzdy, musí se zákonitě změnit i sazba stravného. Kromě stravného se také aktualizují náhrady za opotřebení vozidla a náhrady za pohonné hmoty.

Bezúročná zápůjčka pro zaměstnance

14. 02. 2022 Bezúročná zápůjčka pro zaměstnance

Jedním ze zaměstnaneckých benefitů je možnost využití bezúročné půjčky od zaměstnavatele. Při poskytnutí tohoto benefitu je nutné mít na paměti několik důležitých skutečností, a to jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance.

Modernizace portálu MOJE Daně neboli DIS+

31. 01. 2022 Modernizace portálu MOJE Daně neboli DIS+

Pro rychlejší a jednodušší komunikaci s finanční správou byl zřízen daňový portál „MOJE Daně“. Tento portál prošel v roce 2021 modernizací, která by měla zajistit vyšší komfort v komunikaci s Finanční správou. Nejpodstatnější změnou je ukončení přístupu do Daňové informační schránky a spuštění modernizované daňové informační schránky PLUS (neboli DIS+).

Jak si zřídit datovou schránku?

15. 01. 2022 Jak si zřídit datovou schránku?

Datová schránka slouží k usnadnění komunikace s úřady a soukromými subjekty. Může si ji proto zřídit i občan, který nepodniká, ale komunikuje s úřadem, pojišťovnou nebo jiným soukromým subjektem. Pomocí datové schránky můžete zasílat písemnosti bez ohledu na úřední hodiny a hlavně bezplatně. Na druhou stranu si po přihlášení do datové schránky můžete doručenou poštu kdykoliv vyzvednout a nemusíte si pro doporučené dopisy chodit na poštu. Jak si datovou schránku zřídit se dozvíte v tomto článku.

Změna záloh pro OSVČ a navýšení minimální mzdy v roce 2022

31. 12. 2021 Změna záloh pro OSVČ a navýšení minimální mzdy v roce 2022

Přehledné shrnutí změn u plateb záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ a navýšení minimální mzdy v roce 2022.

Shrnutí podpor a příspěvků Covid (podzim 2021)

15. 12. 2021 Shrnutí podpor a příspěvků Covid (podzim 2021)

Krátký přehled aktuálních dotačních programů v souvislosti s COVID-19. Na co vše máte v podzimní vlně nárok?

Milostivé léto

26. 11. 2021 Milostivé léto

Máte exekuce a nevíte, jak z toho ven? V tom případě zpozorněte! Je tu jedinečná možnost, jak se jednou pro vždy zbavit svých dluhů, a to díky MILOSTIVÉMU LÉTU. Po splnění všech podmínek zaplatíte pouze nesplacenou jistinu a náklady exekuce. Vše ostatní (úroky z prodlení, penále a jiné příslušenství exekuce) Vám bude odpuštěno. Více informací naleznete v tomto článku.

Paušální daň v roce 2022

15. 11. 2021 Paušální daň v roce 2022

Osoby samostatně výdělečně činné (neboli živnostníci) mohou od 1. ledna 2021 využívat tzv. paušální režim a platit paušální daň. Tato daň se skládá z daně z příjmu a z minimálních odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Vzhledem k růstu uvedených minimálních odvodů na pojištění, se bude paušální daň v roce 2022 také zvyšovat.

Hmotný majetek u fyzických osob

29. 10. 2021 Hmotný majetek u fyzických osob

Jak o majetku účtují OSVČ? Co vše rozumíme pod pojmem hmotný majetek a na co si dát při jeho pořízení pozor?

Ohlášení povinného podílu

22. 10. 2021 Ohlášení povinného podílu

Ohlášení povinného podílu se týká všech zaměstnavatelů, kteří mají více než 25 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Brigádnici, tedy zaměstnanci na dohodu se do tohoto počtu nezapočítávají.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele – Kooperativa

15. 10. 2021 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele – Kooperativa

Zaměstnáváte alespoň jednoho zaměstnance? Jestliže odpověď na otázku zní ANO, v tom případě máte ze zákona povinnost platit pojištění odpovědnosti od Kooperativy. Z pojištění se v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání hradí zaměstnanci újma na zdraví a jiná vzniklá škoda. V článku se dozvíte, jak pojištění sjednat, k jakému datu je pojištění splatné a mnohé další.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

08. 10. 2021 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením se řídí v určitých oblastech odlišnými pravidly, než zaměstnávání osob bez zdravotního postižení. Následující článek se zaměřuje na pravidla zaměstnávání osob se zdravotním postižením a výhod, které zaměstnavatelům z toho vyplývají.

Zaměstnanecké benefity

01. 10. 2021 Zaměstnanecké benefity

Jaké jsou nejčastější zaměstnanecké benefity na trhu práce a nové trendy v této oblasti?

Zaměstnávání osob v aktivních vojenských zálohách

24. 09. 2021 Zaměstnávání osob v aktivních vojenských zálohách

Za jakých podmínek vzniká nárok na náhradu mzdy zaměstnance uvolněného z pracovněprávního vztahu na vojenské cvičení? A lze žádat o poskytnutí finanční podpory jeho zaměstnavateli?

Krácení dovolené od roku 2021

17. 09. 2021 Krácení dovolené od roku 2021

Na počátku roku 2021 se dovolená začala evidovat v hodinách, ale málokdo ví, že se krácení dovolené úplně vypustilo. Jak je to tedy s dlouhodobou nemocí a nárokem na dovolenou?

Sleva na dani z příjmů za zastavenou exekuci

10. 09. 2021 Sleva na dani z příjmů za zastavenou exekuci

Máte exekuci, ve které jste na straně oprávněného (zpravidla věřitele)? V tom případě zpozorněte! Je tu pro vás nová sleva na dani z příjmů, která bude platit od 1. 1. 2022. Rozhodla o tom Poslanecká sněmovna v červenci tohoto roku, kdy schválila podstatné změny v právní úpravě. Ve Sbírce zákonů pod č. 286/2021 Sb. proto vyhlásila zákon, ve kterém byla většina změn přijata s účinností od 1. 1. 2022.

Využití soukromého vozidla zaměstnance pro firemní účely

03. 09. 2021 Využití soukromého vozidla zaměstnance pro firemní účely

Vozidlo, které je možné použít pro firemní účely, může být buď firemní automobil, půjčený automobil, anebo soukromý automobil zaměstnance. Pro každou z těchto skupin platí trochu jiné podmínky a v následujícím článku se blíže zaměříme na využití soukromého vozidla zaměstnance pro firemní účely.

Zaměstnávání cizinců - na co by si měl dát zaměstnavatel pozor?

27. 08. 2021 Zaměstnávání cizinců - na co by si měl dát zaměstnavatel pozor?

Pokud chce zaměstnavatel zaměstnat nového pracovníka, kterým má být cizinec, tak si musí položit základní otázku - o jakého cizince se jedná? On totiž není cizinec jako cizinec, protože pro každého cizince platí jiná pravidla.

Pracovní smlouvy a druhy úvazků

20. 08. 2021 Pracovní smlouvy a druhy úvazků

Každý zná pojem pracovat na „Dohodu“ nebo na „HPPéčko“, ale víte jaký je rozdíl mezi dohodami, jaké jsou jejich povinné náležitosti a jaké jsou vlastně druhy úvazků? Pojďme se na to podívat.

Podmínky pro zaměstnávání mladistvých

13. 08. 2021 Podmínky pro zaměstnávání mladistvých

Následující článek shrnuje podmínky pro zaměstnávání osob mladších 18 let.

Mateřská dovolená a rodičovský příspěvek

06. 08. 2021 Mateřská dovolená a rodičovský příspěvek

V následujícím článku jsou zodpovězeny nejčastější otázky zaměstnanců spojené s mateřskou dovolenou a přechodem na rodičovský příspěvek.

Placené a neplacené volno - kdy vzniká nárok?

30. 07. 2021 Placené a neplacené volno - kdy vzniká nárok?

Zda má zaměstnanec nárok na pracovní volno (neplacené volno), nebo na pracovní volno s náhradou mzdy (placené volno) určuje Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Seznam důležitých osobních překážek v práci naleznete v článku, a také v příloze daného nařízení vlády.

Paušál jako benefit pro zaměstnance

23. 07. 2021 Paušál jako benefit pro zaměstnance

Zaměstnavatel má možnost poskytnout paušální částku na některé výdaje. Jaké to jsou?

Kompenzace nákladů při homeoffice a práce ze zahraničí

16. 07. 2021 Kompenzace nákladů při homeoffice a práce ze zahraničí

Co homeoffice znamená pro zaměstnavatele? A co pro zaměstnance? A jak se zákon dívá na práci ze zahraniční, jejíž popularita strmě roste?

Ukončení pracovního poměru

09. 07. 2021 Ukončení pracovního poměru

Důvody ukončení pracovního poměru, odstupné, potvrzení a doklady vystavované při ukončení pracovního poměru, úřad práce a podpora v nezaměstnanosti.

Změny v daňovém zvýhodnění na děti od 1. 7. 2021

30. 06. 2021 Změny v daňovém zvýhodnění na děti od 1. 7. 2021

Od 1. 7. 2021 by se mělo zvýšit daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě a to i zpětně od ledna 2021.

Zdanění příjmů z prodeje cenných papírů

18. 06. 2021 Zdanění příjmů z prodeje cenných papírů

Nedávná doba podpořila velký zájem o investování, u fyzických osob hlavně díky vidině nízkého úroku u produktů bankovních institucí. Pokud jste váhali, zda např. příjem z prodeje akcií zahrnout do daňového přiznání, či nikoli, Vám zodpoví následující článek.

Změny v DPH u e-shopů od 1.7.2021

31. 05. 2021 Změny v DPH u e-shopů od 1.7.2021

Od 1. července 2021 dochází ke změnám v uplatnění daně z přidané hodnoty u e-shopů (tzv. elektronického obchodování). Dochází ke změnám jednak v používané terminologii, tak ke změnám jako sledování překročení limitu plnění nebo v povinnosti registrace. Změny se týkají e-shopů zasílajících zboží do jiného členského státu Evropské unie koncovému zákazníkovi.

Izolačka, Antivirus a krizové ošetřovné

17. 05. 2021 Izolačka, Antivirus a krizové ošetřovné

Novinky k vládním programů v rámci podpor COVID pro zaměstnance a zaměstnavatele.

Zpětné uplatnění daňové ztráty

03. 05. 2021 Zpětné uplatnění daňové ztráty

Blíží se nejzazší termín pro podání daňového přiznání a několik let se dalo daňovou ztrátu jako odčitatelnou položku od základu daně uplatnit po následujících 5 let. Nově je poplatníkům díky přechodným ustanovením zákona č. 299/2020 umožněno, aby si uplatnili zpětně za roky 2018 a 2019 daňovou ztrátu vzniklou za zdaňovací období 2020.

COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady

30. 04. 2021 COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo na přelomu března a dubna 2021 dva zcela nové dotační programy, které nesou název COVID 2021 a COVID – Nepokryté náklady.

Daňové změny dlouhodobého majetku 2020/2021

23. 04. 2021 Daňové změny dlouhodobého majetku 2020/2021

Na konci roku 2020 byl schválen „daňový balíček“ (konkrétně zákon č. 609/2020), který výrazně ovlivnil zákon o daních z příjmu, a s ním i vstoupily v platnost i některé daňové změny týkající se dlouhodobého majetku.

Příspěvek na COVID test a "izolačka"

16. 04. 2021 Příspěvek na COVID test a "izolačka"

Jak zažádat o příspěvek na testování? A kdy má zaměstnanec právo na vyplacení tzv. "izolačky"? Více v článku.

Zdanění kompenzací FO

09. 04. 2021 Zdanění kompenzací FO

Přehled zdanění finančních podpor a kompenzačních programů pro fyzické osoby v souvislosti s COVID-19.

Přehled kompenzačních programů COVID

05. 04. 2021 Přehled kompenzačních programů COVID

Aktuální přehled COVID vládních dotačních programů pro firmy a OSVČ

DPFO: jak ho vyplnit?

25. 03. 2021 DPFO: jak ho vyplnit?

V následující části si ukážeme postup vyplnění daňového přiznání, pokud jste měli pouze příjmy ze závislé činnosti, jež byly zdanitelné v ČR.

DPFO: kdo a kdy?

20. 03. 2021 DPFO: kdo a kdy?

V první části článku věnovanému DPFO si připomeneme, kdo je povinen daňové přiznání podávat a do kdy tak musí učinit.

Kompenzace FO a daň z příjmů

15. 03. 2021 Kompenzace FO a daň z příjmů

Čerpali jste od státu příspěvky/bonusy a nevíte, jak je to s daňovým přiznáním? Tak se na to podíváme. V tomto článku se budeme zabývat tzv. Rouškovným, Ošetřovným pro OSVČ a započítání příjmů do vlastního příjmů manžela/ky.

Generální pardon 2021

10. 03. 2021 Generální pardon 2021

Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události, jsou určitým skupinám prominuty úroky z prodlení, zálohy na daň silniční a pokuty za opožděné daňové přiznání u daně z příjmu.

Jak je to s přihlašováním DPP a DPČ?

08. 03. 2021 Jak je to s přihlašováním DPP a DPČ?

V poslední době hodně diskutované téma, které se řešilo v minulých týdnech v poslanecké sněmovně. Více informací v článku.

Portál MojeDaně

05. 03. 2021 Portál MojeDaně

Daňová informační schránka pro každého nebo-li on-line finanční úřad. Od 28. února je možné komunikovat s finančním úřadem odkudkoliv online bez nutnosti úřad navštívit.

Kompenzační bonus 2020/2021

01. 03. 2021 Kompenzační bonus 2020/2021

Cílem zavedení kompenzačního bonusu je zmírnění ekonomických dopadů, které souvisejí se vznikem/rozšířením nemoci Covid-19, jak na OSVČ, tak i zároveň na společníky malých s.r.o.

COVID GASTRO

19. 02. 2021 COVID GASTRO

Nový druh kompenzace pro uzavřené provozovny.

Mimořádné odpisy 2020/2021

12. 02. 2021 Mimořádné odpisy 2020/2021

V předchozím článku na Daňový balíček pro rok 2021 jsme Vás informovali o změnách u odepisování dlouhodobého majetku. Nyní se na něj podíváme trochu podrobněji.

Změna minimální a zaručené mzdy od 1. 1. 2021

05. 02. 2021 Změna minimální a zaručené mzdy od 1. 1. 2021

Vzhledem k tomu, že se blíží zpracování prvních mezd za rok 2021, je potřeba si připomenout, že tak jako každý rok, dochází ke změně výše minimální a zaručení mzdy.

Nově si lze vzít hodinu dovolené

03. 02. 2021 Nově si lze vzít hodinu dovolené

Od 1. 1. 2021 se rozsah práva zaměstnance na dovolenou vyjadřuje v hodinách. I přes to, že se nyní nově počítá zaměstnancovo právo na dovolenou v hodinách, dovolená se stále může čerpat i klasicky ve dnech.

Změna výše odvodů na SP a ZP u OSVČ pro rok 2021

15. 01. 2021 Změna výše odvodů na SP a ZP u OSVČ pro rok 2021

Nařízením vlády č. 381/2020 Sb., které je platné od 25. 9. 2020 a nabývá účinnosti 1. 1. 2021, byly určeny důležité údaje potřebné ke stanovení záloh na zdravotní a sociální pojištění u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) pro rok 2021.

Daňový balíček pro rok 2021

04. 01. 2021 Daňový balíček pro rok 2021

Ucelené shrnutí daňových změn pro rok 2021. Změny nabývají účinnosti až od 1. 2. 2021 (některé z nich se však budou moci uplatnit zpětně již od 1. ledna 2021).

Paušální daň

02. 01. 2021 Paušální daň

V roce 2021 se nově zavádí možnost paušální daň pro OSVČ. Spočítejte si, zda se to vyplatí i Vám.

Generální pardon

11. 12. 2020 Generální pardon

Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

DAC 5, 6, 7, digitalní daň

27. 11. 2020 DAC 5, 6, 7, digitalní daň

Aktuální přehled evropských směrnic zakomponovaných do legislativy České republiky.

Stravenkový paušál

30. 09. 2020 Stravenkový paušál

Jak bude v praxi vypadat zavedení stravenkového paušálu? Jaké změny nastanou oproti nynějším podmínkám ve stravování zaměstnanců?

Zrušení superhrubé mzdy

15. 08. 2020 Zrušení superhrubé mzdy

Vláda navrhuje zrušení superhrubé mzdy. Pokud by se vládní strany domluvily na společné podobě výpočtu mezd, změna by mohla nastat již od nového roku 2021.

Novela zákona o DPH

28. 07. 2020 Novela zákona o DPH

Shrnutí změn zákona č. 343/2020 Sb. ve vztahu k DPH.

Paušální režim od 1. 1. 2023: Přechodná ustanovení.

30. 11. -1 Paušální režim od 1. 1. 2023: Přechodná ustanovení.

Dne 24.11.2022 byl daňový balíček obsahující Paušální režim schválen vládou a čeká se pouze na podpis prezidenta. V tomto článku se budeme zabývat konkrétními termíny, které jsou důležité pro vstup/výstup nebo změnu paušálního režimu.

Spočítejte to i mně