eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Cestovní náhrady jsou rozděleny na podnikatelskou (soukromou) a na státní sféru, pro každou oblast platí jiné hranice a podmínky. My se budeme v tomto článku zabývat podnikatelskou sférou.

Tuzemské stravné

Podmínky nároku na tuzemské stravné zůstaly zachovány. Zaměstnanec musí překročit 5 hodin na pracovní cestě, aby mu vznikl nárok na stravné. Změnily se ale částky stravného. Pro zajímavost zde uvedeme tabulku s vývojem stravného.

Délka cesty 1992 2000 2010 2021 2022
5 až 12 hod 23 Kč 54 Kč 61 Kč 91 Kč 99 Kč
12 až 18 hod 36 Kč 83 Kč 93 Kč 138 Kč 151 Kč
18 a více hod 57 Kč 130 Kč 146 Kč 217 Kč 237 Kč

Pokud bylo na pracovní cestě zaměstnanci poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které on sám nepřispíval, pak se musí stravné krátit, dle § 163 odst. 2, zákoníku práce, za každé poskytnuté jídlo až o hodnotu:

 • 70% stravného, pokud pracovní cesta trvá 5–12hodin
 • 35% stravného, pokud pracovní cesta trvá 12–18hod
 • 25% stravného, pokud pracovní cesta trvá 18 a více hodin

Z výše uvedeného vyplývá, že:

 • pokud je zaměstnanec na pracovní cestě 5–12hod a byla mu poskytnuta 2 jídla, pak nevznikne nárok na stravné
 • pokud je zaměstnanec na pracovní cestě 12–18hod a byla mu poskytnuta 3 jídla, pak nárok na stravné také nevznikne

Zahraniční stravné

Stejně jako u tuzemského stravného se podmínky nároku na zahraniční stravné nezměnily. Sazby zahraničního stravného jsou aktualizovány vyhláškou, vydanou Ministerstvem financí ČR, kterou naleznete zde
Nadále zůstává možnost poskytnout zaměstnanci kapesné až do výše 40% z nároku na stravné.

Náhrada za opotřebení vozidla

Pokud zaměstnanec používá své soukromé vozidlo k pracovním účelům, na které je vypsaný cestovní výkaz, pak mu náleží náhrada za opotřebení vozidla, dle § 157 odst. 4 zákoníku práce.
Sazba se uvádí vždy za 1 km jízdy a náhrada je stanovena dle dopravního prostředku takto:

 • Jednostopé vozidla a tříkolky ve výši 1,30 Kč.
 • Osobní silniční motorová vozidla ve výši 4,7 Kč.
 • Nákladní automobil, autobus a traktor ve výši dvojnásobku silničního vozidla (tedy 9,4 Kč).

Pokud bude u osobního automobilu použit přívěs, pak se náhrada navýší minimálně o 15%.

Cena pohonných hmot

Náhrada za spotřebované pohonné hmoty se prokazuje dokladem o nákupu. Zaměstnanec by měl po skončení pracovní cesty prokázat cenu a množství pohonných hmot, které prokazatelně souvisí s pracovní cestou. Zaměstnavatel by měl vycházet z tohoto dokladu. Pokud by bylo předloženo více dokladů, tak se použije aritmetický průměr pro určení náhrady.
V praxi však zaměstnanci doklady nenosí, a proto zaměstnavatel použije zákonem stanovené náhrady za 1l pohonných hmot (dle § 158 odst. 3 zákoníku práce):

 • 1l benzínu (95 oktanů) ve výši 37,1 Kč
 • 1l benzínu (98 oktanů) ve výši 40,5 Kč
 • 1l motorové nafty ve výši 36,1 Kč
 • 1kw elektřiny ve výši 4,1 Kč

Stanovené výše jsou aktualizovány nejméně 1× ročně vyhláškou vydanou Ministerstvem financí. Pro rok 2022 je ke zhlédnutí zde
Ke správnému výpočtu bude zaměstnavatel také potřebovat velký technický průkaz, kde nalezne informace o spotřebě automobilu.

Aktualizované informace k ceně pohonných hmot od 14.5.2022:

Vzhledem k stále rostoucím cenám pohonných hmot vláda rozhodla o zvýšení náhrad. Aktuální výše jsou stanovené s účinností od 14.5.2022 a aktualizovanou vyhlášku Ministerstva vnitra naleznete zde
• 1l benzínu (95 oktanů) ve výši 44,5 Kč
• 1l benzínu (98 oktanů) ve výši 40,50 Kč (bez změny)
• 1l motorové nafty ve výši 47,10 Kč
• 1kw elektřiny ve výši 4,10 Kč (bez změny)

Spočítejte to i mně