eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Tuzemské stravné

Nárok na tuzemské stravné je uzákoněn v § 163 Zákoníku práce a výše stravného je vždy stanovena ve vyhlášce (pro rok 2024 je to vyhláška 398/2023 Sb.).

Výše tuzemského stravného za každý kalendářní den pracovní cesty:

  • 140 Kč při pracovní cestě trvající 5–12 hodin
  • 212 Kč při pracovní cestě trvající 12–18 hodin
  • 333 Kč při pracovní cestě trvající déle než 18 hodin

Pokud bylo zaměstnanci poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

  • 70 % při pracovní cestě trvající 5–12 hodin
  • 35 % při pracovní cestě trvající 12–18 hodin
  • 25 % při pracovní cestě trvající déle než 18 hodin

Zahraniční stravné

Základní sazby zahraničního stravného se budou v roce 2024 také navyšovat. Kompletní seznam zahraničního stravného je možné dohledat v příloze vyhlášky MF o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024 (vyhláška 341/2023 Sb.).
Seznam vybraných zemí a cestovních náhrad níže v tabulce:

Země Měna Rok 2024
Belgie EUR 50
Čína EUR 45
Dánsko EUR 60
Francie EUR 50
Itálie EUR 50
Japonsko USD 65
Kanada USD 50
Maďarsko EUR 45
Německo EUR 45
Polsko EUR 45
Rakousko EUR 45
Slovensko EUR 35
Spojené státy americké USD 60
Španělsko EUR 50
Švýcarsko CHF 75

Spočítejte to i mně