eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. vydala 14. října 2020 rozhodnutí podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, které se týká daňových subjektů, u nichž převažující část příjmů pocházela v období od 1.6.2020 do 30.9.2020 z ta­kových činností, které byly od 14.10.2020 zakázány nebo omezeny, a to Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 12. 10. 2020 č. 1021.

Jedná se o:

 • Restaurace a bary
 • Hudební, taneční a herní kluby či diskotéky
 • Koncerty a představení, a to filmová, divadelní nebo hudební
 • Svatební oslavy a smuteční hostiny
 • Cirkusy a varieté
 • Poutě, tradiční akce a veletrhy
 • Vzdělávací akce a kongresy
 • Uzavřené vnitřní prostory, které slouží ke sportování (fitness centra, posilovny, bazény, wellness apod.)
 • Zoologické a botanické zahrady
 • Kulturní a historická místa, kterými jsou muzea, galerie, zámky, hrady, hvězdárny a planetária

Daňové subjekty, kterých se výše uvedené druhy činností dotýkají, musí napsat oznámení příslušnému správci daně, ve kterém oznámí, že se jich rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události týká. Sepsání daného oznámení je jedinou podmínkou k tomu, aby měl daňový subjekt nárok na prominutí a může být zasláno i obyčejným e-mailem.

Prominutí se vztahuje na:

 • Úrok z prodlení, který upravuje § 252 daňového řádu a vznikne na dani z přidané hodnoty. Úrok z prodlení musí vzniknout za 3. čtvrtletí (u čtvrtletních plátců) nebo za září, říjen a listopad 2020 (u měsíčních plátců). Dále je zde podmínka, že k úhradě daně, na kterou se úrok z prodlení vztahuje, musí dojít nejpozději 31.12.2020.
 • Zálohy na daň silniční, které jsou splatné 4× během zdaňovacího období roku 2020, a to konkrétně k 15.4.2020, 15.7.2020, 15.10.2020 a 15.12.2020.
 • Zálohy na daň z příjmů, které upravuje § 38a odst. 3 nebo 4 zákona o daních z příjmů a jsou splatné od 15.10.2020 do 15.12.2020 za zdaňovacího období 2020.

Dále se prominutí vztahuje na níže vyjmenované případy, pokud je daňový subjekt plátcem daně z přidané hodnoty. V tom případě se daňovému subjektu promíjí:

Výše DPH za bezúplatné dodání zboží, které je vyjmenované níže nebo bezúplatné dodání zboží použitelné pro jeho výrobu, pokud daňovému subjektu vznikla povinnost přiznat daň, a to ve vyhrazeném období, tedy od 1.10.2020 do 31.12.2020. Jedná se o zboží např.:

 • Textilní obličejové masky (roušky)
 • Plynové masky, obličejové štíty či masky, které obsahují ochranu očí
 • Ochranné brýle
 • Rukavice – plastové, chirurgické, pletené, háčkované a z jiného textilu
 • Jednorázové síťky na vlasy
 • Ochranné oděvy z různých textilií či plastových folií atd.

Výše DPH za bezúplatné dodání zboží nebo za bezúplatné poskytnutí služby, pokud daňovému subjektu vznikla povinnost přiznat daň, a to ve vyhrazeném období, tedy od 1.10.2020 do 31.12.2020. Týká se to pouze situace, pokud povinnost vznikla podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona o DPH a zboží bylo dodáno či služba byla poskytnuta pro potřeby:

 • Poskytovatelů zdravotních služeb
 • Základních složek integrovaného záchranného systému
 • Armády České republiky
 • Zařízení sociálních služeb

Rozhodnutí platí od data vydání, což je od 14. října 2020.

Podrobné informace naleznete ve finančním zpravodaji č. 22/2020, který je dostupný na: https://www.mfcr.cz/…2-2020-39683?…

Spočítejte to i mně