eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Výše minimálních odvodů je odvozena od minimálního vyměřovacího základu, který byl doposud 25 % z průměrné mzdy. Po přijetí konsolidačního balíčku je ovšem tento vyměřovací základ navýšen o 5 %, čili od roku 2024 bude vyměřovací základ 30 % průměrné mzdy. Podle přijatého konsolidačního balíčku se bude vyměřovací základ zvyšovat o 5 % až do roku 2026, kdy dosáhne prozatím zastropovaných 40 %.

Mimo toto navýšení minimálního vyměřovacího základu (podstatné především pro podnikatele s minimálními zálohami), čeká veškeré živnostníky i další navýšení z jiného důvodu. Doposud se vyměřovací základ stanovoval jako 50 % základu daně, ovšem navýšení pro všechny podnikatele je způsobeno tím, že od roku 2024 se jako vyměřovací základ stanovilo 55 % základu daně.

Výše minimální měsíčních záloh pro OSVČ (hlavní i vedlejší činnost):

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

  2023 2024
Hlavní činnost 2.944 Kč 3.852 Kč
Vedlejší činnost 1.178 Kč 1.413 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

  2023 2024
Hlavní činnost 2.722 Kč 2.968 Kč
Vedlejší činnost 0 Kč 0 Kč

Nová výše zálohy na zdravotní pojištění se hradí ihned od platby za leden. Nová výše zálohy na sociální pojištění se hradí až v měsíci, kdy odevzdáte přehled za předchozí rok. Nejpozději tedy od dubna nebo května.

Vedlejší činnost se týká těch, kteří mají mimo samostatnou výdělečnou činnost také zaměstnání na pracovní smlouvu, těch kdo pobírají důchod, studentů do 26 let nebo rodičů na mateřské/rodičovské dovolené.

Spočítejte to i mně