eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Náhrada za opotřebení vozidla

Pokud pro pracovní cestu zaměstnanec použije soukromé vozidlo a vypíše cestovní výkaz, náleží mu náhrada za opotřebení vozidla. Blíže § 157 odst. 4 zákoníku práce.
Sazba náhrady je stanovena za jeden kilometr jízdy a je rozdělena podle typu dopravního prostředku:

  • nejméně 1,50 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek
  • nejméně 5,60 Kč u osobních silničních motorových vozidel

Náhrada za spotřebu pohonných hmot

Spotřebované pohonné hmoty mohou být zaměstnanci proplaceny podle dokladu o nákupu pohonných hmot. Díky těmto paragonům, počtu najetých kilometrů a spotřebě vozidla (uvedeno ve velkém technickém průkazu) se poté proplatí zaměstnanci náhrada. Pokud zaměstnanec doloží více paragonů za nákup pohonných hmot, pro výpočet se použije aritmetický průměr.
V praxi je častější, že zaměstnanci nedokládají paragony za nákup pohonných hmot a zaměstnavatel tedy spočítá náhradu na základě zákonem stanovených sazeb za 1 litr pohonných hmot. Ustanoveno v § 158 odst. 3 zákoníku práce.
Výše průměrné ceny pohonných hmot jsou vždy aktualizovány alespoň jedenkrát ročně, a to vyhláškou Ministerstva financí. Pro rok 2024 jde o vyhlášku 398/2023 Sb., a ceny pohonných hmot jsou stanoveny následovně:

  • 38,20 Kč za 1 litr benzinu (95 oktanů)
  • 42,60 Kč za 1 litr benzinu (98 oktanů)
  • 38,70 Kč za 1 litr motorové nafty
  • 7,70 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny

Spočítejte to i mně