eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Režim paušální daně je rozdělen na 3 pásma, která jsou odvozena od výše příjmů a výdajového paušálu, které OSVČ používá.

První paušální pásmo

  • navýšení zálohy oproti roku 2022 o 1.290 Kč
  • pro podnikatele s příjmy do 1.000.000 Kč
  • pro podnikatele s příjmy do 1.500.000 Kč, pokud mají 75 % příjmů z činností, na které lze uplatnit 80% nebo 60% výdajový paušál
  • pro podnikatele s příjmy do 2.000.000 Kč, pokud mají 75 % příjmů z činností, na které lze uplatnit 80% výdajový paušál

Druhé paušální pásmo

  • navýšení zálohy oproti roku 2022 o 745 Kč
  • pro podnikatele s příjmy od 1.000.000 Kč do 1.500.000 Kč bez ohledu na činnost
  • pro podnikatele s příjmy do 2.000.000 Kč, pokud mají 75 % příjmů z činností, na které lze uplatnit 80% nebo 60% výdajový paušál

Třetí paušální pásmo

  • navýšení zálohy oproti roku 2022 o 1.139 Kč
  • ostatní podnikatelé s příjmy do 2.000.000 Kč bez ohledu na činnost

Paušální záloha se skládá z platby daně 100 Kč a poté z plateb obou povinných pojiště-ní (sociální a zdravotní pojistné). Navýšení měsíčních záloh pro rok 2024 je uveden v tabulce níže.

Pásmo Záloha 2022 Záloha 2023
1. pásmo 6.208 Kč 7.498 Kč
2. pásmo 16.000 Kč 16.745 Kč
3. pásmo 26.000 Kč 27.139 Kč

Paušální záloha pro zvolené pásmo je splatná vždy do 20. dne kalendářního měsíce (tzv. zálohového období), na které se záloha platí.

Pokud podnikatelé byly v režimu paušální daně již v roce 2023 a budou ho chtít využívat i nadále, nemusí podnikat žádné kroky, protože mohou automaticky pokračovat v režimu paušální daně i v dalších letech.

Spočítejte to i mně