eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Pracovní smlouvy a dohody

1) Pracovní smlouva

 • Pracovní smlouva může být uzavřena na dobu určitou nebo dobu neurčitou. Dobu neurčitou asi není potřeba vysvětlovat. Doba určitá má však jistá pravidla a tím je, že smlouva může být uzavřena nejdéle na 3 roky a zaměstnavatel je může nejvýše dvakrát prodloužit. V případě, že zaměstnavatel i zaměstnanec chtějí i nadále v pracovním vztahu pokračovat, musí se podepsat smlouva na dobu neurčitou.
 • U obou smluv bývá sjednaná výpovědní lhůta, která je ze zákona 2 měsíce, avšak zaměstnavatel může mít i delší, záleží pak na zaměstnanci, jestli na takovou smlouvu přistoupí. Ve smlouvě bývá také uvedena výměra dovolené a délka zkušební doby.
 • Mezi povinné náležitosti smlouvy patří: Druh práce, místo výkonu a den nástupu do zaměstnání.
 • Výše odměny může být stanovena ve smlouvě nebo zvlášť ve mzdovém výměru.

2) Dohoda o provedení práce (tzv. DPP)

 • U dohody o provedení práce lze odpracovat u jednoho zaměstnavatele nejvýše 300 hod/rok. Pokud budete mít více dohod u jednoho zaměstnavatele na různé pozice, tak upozorníme na to, že se tyto dohody sčítají.
 • Pokud je odměna do 10.000 Kč/měsíc, pak se strhává pouze daň (15%), ale zdravotní a sociální ne. Pokud by se tato částka přesáhla už jen o 1 Kč, tak by se musely strhnout všechny výše zmíněné odvody. Pokud nechcete platit ani daň, je možné podepsat Prohlášení poplatníka k dani (tzv. Růžový papír), který Vám zaručí slevu na dani, ale ten je zase možné podepsat vždy jen u jednoho zaměstnavatele. Může být na každý měsíc jinde, ale nesmí být v jednom měsíce 2 současně platné.
 • Povinné náležitosti u DPP: Rozsah práce (max 300 hod/rok), doba na jakou se dohoda uzavírá (určitá nebo neurčitá), úkol nebo činnost, která má být vykonávaná.

3) Dohoda o pracovní činnosti (tzv. DPČ)

 • U dohody o pracovní činnosti lze odpracovat u jednoho zaměstnavatele i více než 300 hod/rok, ale nesmí se překročit průměr polovičního úvazku tj. 20 hod/ týdně. I tady platí, že pokud máte více dohodu jednoho zaměstnavatele, tak se hodiny sčítají.
 • Pokud je odměna do 3.499 Kč/měsíc, pak se strhává pouze daň (15%), ale zdravotní a sociální ne. Dál to platí stejně jako u DPP.
 • Povinné náležitosti u DPČ: Úkol nebo činnost, která má být vykonávaná, doba na jakou se dohoda uzavírá a rozsah práce.

Druhy úvazků

1) Poloviční úvazek

 • Jedná se o dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnanec na kratším úvazku.
 • Nejčastěji jej využívají lidé pečující o malé dítě nebo o blízkou osobu.
 • Dle rozvržení úvazku se snižuje i mzda.
 • Pracovní podmínky jsou stejné jako u práce na plný úvazek, avšak jsou poměrově krácené (např. dovolená, firemní benefity).

2) Pružná pracovní doba

 • Zaměstnavatel určí pevný úsek, kdy zaměstnanec musí být na pracovišti (př.: od 10 do 14hod).
 • Zaměstnanec si sám určí začátek a konec pracovní doby, ale musí dodržet pevně stanovený dobu od zaměstnavatele.
 • Může být využita nejen u plného úvazku, ale i u polovičních úvazků.

3) Sdílené místo

 • Znamená, že dva nebo více zaměstnanců sdílejí stejné místo.
 • Nejčastěji to bývají recepční.
 • Záleží na dohodě zaměstnavatele a zaměstnanců jak si rozloží směny. Směna jednotlivých zaměstnanců by neměla přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu, která je 40hod/týdně. Zpravidla se ale jedná o kratší úvazky.

4) Práce z domu (Home Office)

 • Zákoník práce tuto variantu umožňuje, ale záleží hlavně na dohodě se zaměstnavatelem, jestli to umožní zaměstnanci.
 • Zaměstnanec při práci z domu musí dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako by byl normálně v práci.
 • Práce z domu může pomoc firmám snížit své náklady např. na energie, občerstvení na pracovišti aj.

5) Konto pracovní doby

 • Tento pojem znamená, že zaměstnanec pracuje od pondělí do neděle s tím, že jeho doba odpočinku může padnout na všední den.
 • Zaměstnanec pracuje dle rozložení pracovních směn, které určí zaměstnavatel. Harmonogram směn je zaměstnavatel povinen předložit min. 2 týdny předem.
 • Často to bývá označováno jako dlouhý a krátký týden a setkat se s tím může např. kuchař, kadeřnice, servírka, pokladní aj.

6) Stlačený pracovní týden

 • Pokud se zaměstnavatel dohodne se zaměstnanci, mohou místo 5 dní v týdnu pracovat 4 dny. Je však nutné stále dodržet 40hod/týdně. Pak zaměstnanci některé dny musejí odpracovat více než 8 hod, aby to takto vyšlo.
 • Na stlačený pracovní týden mají také nárok zaměstnanci, kteří pečují o dítě do 15let a také těhotné ženy. Zaměstnavatel musí takové žádosti vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody.
 • Důležité je také zmínit, že délka pracovní směny by neměla přesáhnout 12 hodin.

Spočítejte to i mně