eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Všude se mluví o tom, jaké jsou formy podpory pro fyzické osoby a co musí žadatelé splnit, aby měli nárok na jednotlivé podpory a dotace. Nikde se už ale nemluví o tom, jak se k daným podporám postavit z hlediska správného zdanění. Vzhledem k tomu, že se momentálně řeší zpracování a odevzdání přiznání k dani z příjmů fyzický osob za rok 2020 a dotazů na dané téma každým dnem přibývá, tak se Generální finanční ředitelství rozhodlo vydat sdělení, ve kterém se k dotazům vyjádří. My Vám přinášíme stručný přehled podpor a dotací s jejich způsobem zdanění.

1) Program podpory zaměstnanosti – Antivirus

  • Vzhledem k tomu, že se jedná o příspěvek, na jehož realizaci se vztahují stejná pravidla jako na další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, považuje se příspěvek za osvobozený příjem, a proto se do daňového přiznání vůbec neuvádí.
  • Ještě je nutné dodat, že veškeré výdaje vynaložené v souvislosti s daným příjmem, nejsou daňově uznatelným výdajem.

2) Poskytnuté dotace fyzickým osobám z dotačních programů (COVID – BUS, COVID – NÁJEMNÉ, COVID – GASTRO, COVID – UBYTOVÁNÍ, COVID – SPORT, COVID – KULTURA)

  • Zde je důležité posoudit, zda se jedná o dotaci investiční nebo neinvestiční, protože se liší míra zdanění. Investiční dotace poskytující se na pořízení hmotného majetku a na technické zhodnocení majetku a dotace poskytnuté na odstranění následků živelní pohromy jsou od daně z příjmů osvobozeny a veškeré vynaložené výdaje nejsou daňově uznatelné. Naopak neinvestiční dotace mající provozní povahu, kterými jsou zpravidla všechny výše zmíněné dotační programy, nejsou od daně z příjmů osvobozeny, tudíž se do daňového přiznání musejí uvést jako příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) a vynaložené výdaje jsou daňově uznatelnými výdaji.
  • V případě, že fyzická osoba uplatňuje výdaje procentem z příjmů, musí zahrnout přijatou provozní dotaci do zdanitelných příjmů. Na druhou stranu si může uplatnit výdaje připadající na jeho činnost a to příslušným procentem z příjmů.

3) Kompenzační bonus pro podnikatele

  • Kompenzační bonus je druh dotace, který má pomoci fyzickým osobám, které museli v důsledku vládních nařízení úplně přerušit nebo částečně omezit podnikatelskou činnost. Z toho důvodu se jedná o příjem, který má formu daňového bonusu a je proto od daně z příjmů osvobozen a do daňového přiznání se neuvádí.

Zdroj: Finanční správa

Spočítejte to i mně