eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Zvýšení limitu pro plátcovství DPH

Aktuální výše limitu pro obrat DPH je 1 mil. Kč, tento limit vznikl při vstupu České republiky do Evropské Unie v roce 2004. Evropská Unie vydává směrnici o DPH, která povoluje limity pro vznik plátcovství evropským zemím. Sama nedávno vydala jednu směrnici, která povoluje evropským zemím rozhodnout o výši limitu obratu pro vznik plátcovství až do výše 85.000 EUR, avšak účinnost bude až od 1.1.2025.

Do té doby se Česká republika musí řídit původní směrnicí, kde má limit pro vznik plátcovství 1 mil. Kč. Předchozí vláda ČR však požádala o výjimku o navýšení limitu na 2 mil. Kč a očekává se, že schválení Evropské unie proběhne do konce června 2022.

Vláda proto vytvořila daňový balíček, kde již počítá se zvýšením limitu obratu na 2 mil. Kč. Tento balíček by měl být platný od 1.1.2023. V průběhu roku 2022 by však měla platit přechodná ustanovení.
V přechodném ustanovení se bude řešit situace, kdy firma překročí obrat 1 mil Kč a bude záviset, jestli k překročení došlo před nebo až po účinnosti této novely zákona o DPH, a podle toho se rozhodne, jestli se stane plátcem či nikoliv. Pro aktuální plátce DPH by to znamenalo, že pokud nedosahují obratu 2 mil. Kč, budou moct požádat o zrušení registrace.

Se zvýšením limitu má přímou souvislost paušální daň.

Paušální daň a zvýšení limitu

Jestliže se zvýší limit pro plátcovství DPH na 2 mil. Kč, pak se zvýší i hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Jelikož se jedná o široké rozpětí příjmů paušalistů, budou se muset měsíční zálohy rozdělit do tří skupin, právě dle výše příjmů.

Pro přehlednost rozdělení uvádíme v tabulce:

  Příjmy Výše měsíční zálohy
1. Pásmo do 1 mil. Kč / rok bez ohledu na typ samostatné činnosti, do 1,5 mil. Kč / rok, pokud alespoň na 75% z příjmů lze uplatnit 60% nebo 80% výdajový paušál, do 2 mil. Kč / rok, pokud alespoň na 75% z příjmů lze uplatnit 80% výdajový paušál 5.994 Kč (v závislosti na aktuální výši minimálního pojistného)
2. Pásmo do 1,5 mil. Kč / rok bez ohledu na typ samostatné činnosti, do 2 mil. Kč / rok, pokud alespoň na 75% z příjmů lze uplatnit 60% nebo 80% výdajový paušál 16.000 Kč
3. Pásmo do 2 mil. Kč / rok bez ohledu na typ samostatné činnosti 26.000 Kč

1. Pásmo

V prvním pásmu budou OSVČ s příjmy:

  • do 1 mil. Kč / rok bez ohledu na typ samostatné činnosti
  • do 1,5 mil. Kč / rok, pokud alespoň na 75% z příjmů lze uplatnit 60% nebo 80% výdajový paušál
  • do 2 mil. Kč / rok, pokud alespoň na 75% z příjmů lze uplatnit 80% výdajový paušál

V tomto pásmu bude paušální daň stanovená stejně jako v současné době, tedy z minimální částky zdravotního pojištění, daně 100 Kč a 1,15 násobku minima sociálního pojištění. Pro rok 2022 se jedná o částku 5.994 Kč.

2. Pásmo

Ve druhém pásmu budou OSVČ s příjmy:

  • do 1,5 mil. Kč / rok bez ohledu na typ samostatné činnosti
  • do 2 mil. Kč / rok, pokud alespoň na 75% z příjmů lze uplatnit 60% nebo 80% výdajový paušál

V tomto pásmu bude paušální daň stanovená pevnou částku a to 16.000 Kč bez ohledu na změny pojistného.

3. Pásmo

Ve třetím pásmu budou OSVČ s příjmy:

  • do 2 mil. Kč / rok bez ohledu na typ samostatné činnosti

V tomto pásmu bude paušální daň stanovená pevnou částku a to 26.000 Kč bez ohledu na změny pojistného.

Jednotlivá pásma by se měla měnit v závislosti na aktuální situaci daného poplatníka, ale v jednom pásmu bude nutné setrvat celé zdaňovací období. Lze tedy přecházet z nižšího na vyšší, ale i naopak z vyššího na nižší. Vlivem toho může vzniknout poplatníkovi přeplatek, ale pouze na dani z příjmů, nikoliv na pojistném.

Spočítejte to i mně