eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Název programu Komu je určen O programu Výše podpory Příjem žádostí
Kompenzační bonus OSVČ, společníci malých s.r.o., pracovníci na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Kompenzace pro podnikatele, „dohodáře“ vedoucí ke zmírnění dopadů při zákazu/omezení činnosti 500 Kč/den uzavření provozovny 6. bonusové období: do 16. 4. 2021
Nový kompenzační bonus OSVČ, společníci malých s.r.o, pracovníci na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Kompenzace pro podnikatele, „dohodáře“ vedoucí ke zmírnění dopadů při zákazu/omezení činnosti 1000 Kč/den uzavření provozovny 1. bonusové období: 2. 3. 2021 – 3. 5. 2021 2. bonusové období: 2. 3. 2021 – 1. 6. 2021 3. bonusové období: 1. 4. 2021 – 30. 6. 2021
Antivirus A, B, Plus Zaměstnavatelům, kterým byla omezena činnost Podpora podniků ochránit pracovní místa, aby nedocházelo k hromadným propouštěním A: 80% náhrada mzdy včetně odvodů, ale max. do 39 tisíc Kč/zaměstnance B: 60% náhrada mzdy včetně odvodů, ale max. do 29 tisíc Kč/zaměstnance Plus: 100% náhrada mzdy včetně odvodů, ale max. do 50 tisíc Kč/zaměstnance do 30. 4. 2021
Ošetřovné pro OSVČ OSVČ, jež nemůže plnohodnotně vykonávat podnikatelskou činnost kvůli péči o dítě Zmírnění dopadů, které jsou spojeny s nutností péče OSVČ o děti do 10 let věku, nebo osoby závislé na péči jiné osoby 400 Kč/den 19. 3. 2021 – 19. 4. 2021
COVID Nájemné Všem podnikatelům s živnostenským oprávněním Částečná úhrada nájemného podnikatelům, kteří museli uzavřít provozovnu k maloobchodní činnosti 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období, max. 10 mil Kč na jednoho žadatele 5. 2. 2021 – 8. 4. 2021
COVID 2021 Fyzické osoby, právnické osoby zřízené podle soukromého práva, příspěvkové organizace Alternativa k programu COVID Nepokryté náklady, poskytnuto na provozní náklady a náklady na udržení podnikatelské činnosti Výše 500 Kč/den za jednoho zaměstnance 12. 4. 2021 – 31. 5. 2021
COVID Nepokryté náklady Všem podnikatelům bez ohledu na zaměření podnikání, formu vlastnictví, počet zaměstnanců Alternativa k programu COVID 2021, podpora podniků ve ztrátě k uhrazení fixních nákladů Až 60 % nepokrytých nákladů, maximálně 40 mil Kč na jednoho žadatele 19. 4. 2021 – 19. 7. 2021
COVID Kultura Umělcům a podnikatelům s činností v oblasti kulturních akcí Jednorázové podpory pro OSVČ a podniky v kulturní oblasti Jednorázově 60 000 Kč – 5 mil. Kč pro OSVČ: 15. 2. 2021 – 15. 4. 2021 pro audiovizi: 1. 3. 2021 – 30. 4. 2021
COVID Veletrhy Subjektům z kongresové, veletržní a eventové oblasti Cílem je udržení infrastruktury, nejen podnikatelů, ale i navazující služby (technické, servisní, asistenční) Až 60 % nepokrytých nákladů, max. 20 mil Kč na jednoho žadatele 6. 4. 2021 – 31. 5. 2021
COVID III OSVČ a podniky s max 500 zaměstnanci Podpora díky bankovním zárukám podnikatelům s omezenou ekonomickou aktivitou Záruka až do 90 % jistiny (do 250 zaměstnanců) 80 % (250 – 500 zaměstnanců k úvěru max. do 50 mil. Kč Do 30. 6. 2024 nebo do vyčerpání alokace
AgriCOVID Potravinářství Potravinářské a zemědělské podniky Dotace pro podniky, jejichž činnost spadá do veřejného stravování a na trhy Až do 200 000 Kč 15. 3. 2021 – 30. 4. 2021
COVID Plus Exportérům, velkým společnostem Zajištění potřebné likvidity k financování provozu i investic Záruka až do 80 % jistiny k úvěru ve výši 5 mil – 2 mld. Kč Do 30. 6. 2021
COVID Záruka CK Cestovní kanceláře, cestovní agentury Podpora díky bankovním zárukám, přístup CK a CA k pojištěním pro případ úpadku Záruka do 75 % ze spoluúčasti CK do limitu 30 % pojistného plnění, max. do 4 mil. Kč 1. 3. 2021 – 31. 12. 2021
COVID Záruka Sport Malí, střední podnikatelé působící ve sportovní oblasti Podpora díky bankovním zárukám na provozní úvěr Záruka až do 80 % jistiny k úvěru ve výši max. 15 mil. Kč 1. 2. 2021 – 30. 6. 2023

Spočítejte to i mně