eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Slevy na daních z příjmů

Od roku 2024 nastanou pro zaměstnance nejvýraznější změny hlavně v oblasti uplatnění slev na dani. Především zrušení slevy na vlastní studium, zrušení školkovného nebo výrazné omezení slevy na manžela/ku (tuto slevu bude možné nyní využít pouze u osob pečujících o dítě do 3 let). Viz následující tabulka s údaji za rok:

Sleva/daňové zvýhodnění Rok 2023 Rok 2024
sleva na poplatníka 30.840 Kč 30.840 Kč
sleva na vlastní studium 4.020 Kč 0 Kč
sleva na invaliditu I. a II. stupeň 2.520 Kč 2.520 Kč
sleva na invaliditu III. stupeň 5.040 Kč 5.040 Kč
sleva na držitele průkazu ZTP/P 16.140 Kč 16.140 Kč
sleva na manžela/ku 24.840 Kč 24.840 Kč
sleva na manžela/ku ZTP/P 49.680 Kč 49.680 Kč
sleva za umístění dítěte (školkovné) max. 17.300 Kč 0 Kč
sleva za zastavenou exekuci max. 450 Kč max. 450 Kč
daňové zvýhodnění na první dítě 15.204 Kč 15.204 Kč
daňové zvýhodnění na druhé dítě 22.320 Kč 22.320 Kč
daňové zvýhodnění na třetí a další dítě 27.840 Kč 27.840 Kč

Slevy na daních z příjmů na zaměstnance (§ 35 ZDP) zůstanou nezměněny:

Sleva Rok 2023 Rok 2024
na zam-ce se zdravotním postižením 18.000 Kč 18.000 Kč
na zam-ce s těžším zdravotním postiže-ním 60.000 Kč 60.000 Kč

Sociální a zdravotní pojištění

Rozhodný příjem u DPČ pro vznik povinnosti k pojistnému zůstane v roce 2024 stejný jako v roce 2023, tedy 4.000 Kč. Maximální vyměřovací základ u sociálního pojistného se zvýší na 2.110.416 Kč. Minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění bude znám až po schválení nové výše minimální mzdy.

Sleva Rok 2023 Rok 2024
rozhodný příjem pro vznik pojištění (DPČ) 4.000 Kč 4.000 Kč
maximální roční vyměřovací základ 1.935.552 Kč 2.110.416 Kč

Co se týká změn v oblasti povinných odvodů, od roku 2024 je znovu zavedeno hrazení nemocenského pojištění zaměstnanci. Půjde o sazbu 0,6 % z měsíčního vyměřovacího základu (hrubá mzda) a bude se jednat o náklad plně hrazený zaměstnancem. Čili zaměstnanec odvede ze mzdy místo aktuálních 6,5 % nově 7,1 %.

Povinný Nemocenské pojištění Důchodové pojištění Státní pol. zaměstnanosti Zdravotní pojištění
zaměstnavatel 24,8 % 9,0 %
zaměstnanec 7,1 % 4,5 %
OSVČ 0 29,2 % 13,5 %
OBZP 0 0 0 13,5 %

Minimální mzda a související ukazatele

Jako v každém roce, bude i v roce 2024 navýšena minimální mzda. Oproti loňskému roku se ovšem plánuje zvyšování i v rámci skupin zaručených mezd (obecná minimální mzda je mzdou první zaručené skupiny mezd). V době psaní článku zatím není rozhodnuto, který návrh na zvýšení minimální mzdy bude odsouhlasen. Podle prvního návrhu se minimální mzda navýší na 18.900 Kč a podle druhé varianty se minimální mzda navýší na 19.400 Kč. Navrhované změny v minimální mzdě i v rámci skupin zaručených mezd, jsou uvedeny v tabulce níže.

Skupina zaručené mzdy Rok 2023 Rok 2024 (varianta 1) Rok 2024 (varianta 2)
1. skupina 17.300 Kč 18.900 Kč 19.400 Kč
2. skupina 17.900 Kč 19.400 Kč 19.900 Kč
3. skupina 19.700 Kč 19.700 Kč 20.200 Kč
4. skupina 21.800 Kč 21.800 Kč 21.800 Kč
5. skupina 24.100 Kč 24.100 Kč 24.100 Kč
6. skupina 26.600 Kč 26.600 Kč 26.600 Kč
7. skupina 29.400 Kč 29.400 Kč 29.400 Kč
8. skupina 36.600 Kč 37.800 Kč 38.800 Kč

Průměrná mzda (PM), od které jsou stanovovány dále jiné důležité ukazatele, je pro rok 2024 ve výši 43.967 Kč. Od této částky se odvíjí například i progresivní zdanění, které určuje limit, kdy jsou příjmy nad tento limit daněny sazbou 23 % a nikoliv 15 %. V roce 2023 byl limit dán 48násobkem průměrné mzdy, od roku 2024 je limit snížen na 36násobek průměrné mzdy. Konkrétní data viz tabulka níže.

Ukazatel Rok 2023 Rok 2024
průměrná mzda měsíční 40.324 Kč 43.967 Kč
limit progresivního zdanění 48násobek PM 36násobek PM
limit progresivního zdanění v Kč (měsíc) 161.296 Kč 120.972 Kč

Tato změna je pouze v rámci daně z příjmů. V rámci sociálního zabezpečení, maximální vyměřovací základ zůstává nadále na úrovni 48násobku průměrné mzdy.

Spočítejte to i mně