eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Izolačka

Vzhledem k tomu, že se mimořádný příspěvek pro zaměstnance, kteří jsou v karanténě či izolaci tzv. izolačka, osvědčila, projednávalo se její prodloužení do konce června. Dne 21. dubna 2021 její prodloužení schválili poslanci, ale definitivní slovo má Senát a pan prezident. Proto se prodloužení izolačky projednávalo o týden později, konkrétně 28. dubna 2021, znovu, tentokrát v Senátu. I senátoři návrh na prodloužení podpořili, takže nyní už se čeká pouze na vyjádření pana prezidenta, ale má se za to, že je izolačka prodloužena do konce června 2021.

Antivirus

Antivirus se jeví jako nejlépe fungující vládní protikrizový program, proto tripartita doporučila jeho prodloužení do konce května 2021. O doporučeném prodloužení vláda rozhodla 19. dubna 2021 a to tak, že se Antivirus prodlužuje minimálně do konce května 2021. Zda se Antivirus znovu prodlouží, se zatím neví, protože bude hodně záležet na tom, jak dopadne finální hlasování o kurzarbeitu, který zatím schválili pouze poslanci, ale ještě se čeká na vyjádření senátorů. Kurzarbeit má být systémovým nástrojem, který by pomáhal firmám v těžkých obdobích (živelné události, ekonomické recese, kybernetické útoky nebo právě při pandemiích). Z toho vyplývá, že Antivirus a Kurzarbeit má dosti podobné vlastnosti, proto bude platit jen jeden z nich.

Krizové ošetřovné

Krizové ošetřovné se dočkalo hned dvou významných změn.

1) Náhrada ve výši 70% redukovaného denního vyměřovacího základu se navyšuje na 80%

  • Ve středu 21. 4. 2021 schválil Parlament ČR novelu zákona č. 438/2020 Sb., na základě kterého se poskytuje krizové ošetřovné ve výši 80% redukovaného denního vyměřovacího základu místo původních 70%.
  • Navýšené ošetřovné se bude vyplácet zpětně od 1. 3. 2021, tzn. že ti, co čerpali ošetřovné od března a dostali vyplacených pouze 70%, tak těch zbývajících 10% dostanou zpětně vyplaceny a to způsobem, který si vybrali v žádosti o ošetřovné (na bankovní účet nebo poštovní poukázkou na adresu). Není tudíž potřeba posílat novou žádost k proplacení doplatků, doplatky budou vypláceny automaticky.
  • Vzhledem k tomu, že schválená novela byla 23. dubna 2021 publikována ve Sbírce zákonů ČR, může od tohoto data Česká správa sociálního zabezpečení vyplácet doplatky ve výši 10%.

2) Čerpat ošetřovné mohou i příbuzní, kteří nežijí ve společné domácnosti

  • Díky zákonu č. 183/2021 Sb., který byl 30. 4. 2021 publikován ve Sbírce zákonů ČR, se rozšiřuje okruh lidí, kteří mohou čerpat krizové ošetřovné poskytující se z důvodu uzavření školských a dětských zařízení.
  • Dříve to bylo tak, že krizové ošetřovné mohli čerpat pouze rodiče nebo rodinní příslušníci, kteří sdíleli s dítětem společnou domácnost.
  • Nově už nemusí být podmínka společné domácnosti splněna v případě, že mezi dítětem a pečující osobou existuje příbuzenský vztah v tzv. přímé nebo vedlejší linii. Základní podmínka, tj. účast na nemocenském pojištění u pečujících osob, zůstává i nadále v platnosti.
  • Nejčastěji se bude jednat o babičku či dědečka, tetu či strýce nebo o sourozence. Ošetřující osobou může být dále neteř nebo synovec.
  • K prokázání, že jste s dítětem opravdu příbuzný, Vám bude stačit pouze čestné prohlášení, které bude součástí žádosti o ošetřovné.
  • Zákon nabývá účinnosti dne 30. 4. 2021 a od této doby lze uplatnit nárok na ošetřovné.
  • Více informací naleznete zde.

Spočítejte to i mně