eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

V případě, že se zaměstnavatel rozhodne přijmout osobu, která je v aktivní vojenské záloze (nebo se jeho stávající zaměstnanec rozhodne vstoupit do aktivních záloh), musí zaměstnavatel brát v potaz určité povinnosti, které mu ukládá zákon. Ovšem kromě povinností, má zaměstnavatel z titulu uvolnění zaměstnance na vojenské cvičení, také právo na finanční podporu. Následující článek se tedy blíže zaměří na náhradu mzdy zaměstnance uvolněného z pracovněprávního vztahu na vojenské cvičení, a také na poskytnutí finanční podpory jeho zaměstnavateli.

NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCŮ V AKTIVNÍCH ZÁLOHÁCH

Uvolnění zaměstnanců na vojenské cvičení ze zaměstnání a související náhrada mzdy je upravena v Zákoníku práce. Konkrétně v § 204 odst. 1 a odst. 2, který ukládá zaměstnavateli povinnost omluvit zaměstnanci jeho nepřítomnost po dobu jeho povolání do ozbrojených sil. Dle zákoníku se totiž jedná o překážku z důvodu obecného zájmu. Zaměstnanec musí ovšem zaměstnavateli vždy doložit doklad – Informace o plánovaném pravidelném vojenském cvičení a o službě v operačním nasazení. V tomto dokladu od vojenského velitelství jsou uvedené termíny zahájení a ukončení vojenského cvičení, na které může být zaměstnanec povolán. Pro zaměstnance v prvním roce aktivních záloh se jedná až o 12 týdnů vojenských cvičení a v dalších letech v aktivní záloze jde o 4 týdny vojenských cvičení.

Náhradu mzdy zaměstnanci za dobu jeho vojenského cvičení hradí ve výši průměrného výdělku příslušný vojenský správní úřad (zákoník práce § 204 odst. 3). Zaměstnavatel musí pouze zaměstnanci vystavit potvrzení o výši mzdy, na kterou by měl jinak v práci nárok (konkrétně se jedná o průměrný hodinový výdělek zaměstnance). Vzhledem k tomu, že po dobu vojenského cvičení zaměstnavatel neplatí náhradu mzdy svému zaměstnanci, neodvádí za něj zdravotní ani sociální pojistné. Tyto odvody na pojištění musí zajistit vojenský správní úřad. Po dobu vojenského cvičení se totiž jedná o souběh dvou zaměstnání (práce pro původního zaměstnavatele a poté pro služební úřad). Odvody alespoň z minimálního vyměřovacího základu se zajistí součtem příjmů od obou plátců.

FINANČNÍ PODPORA ZAMĚSTNAVATELI A OSVČ

Vzhledem k výše popsané povinnosti zaměstnavatele uvolnit zaměstnance v aktivní záloze z práce, může zaměstnavatel požádat o vyplacení finanční podpory (zákon 45/2016 Sb. o službě vojáků v záloze, § 36 odst. 1). To je v zákonu o službě vojáků stanoveno z toho důvodu, že zaměstnavatel může mít po dobu uvolnění zaměstnance na vojenské cvičení zvýšené náklady na zajištění výkonu práce uvolněného zaměstnance. Například proto, že musí na tuto dobu zajistit výkon práce ostatními zaměstnanci, kterým musí proplatit případné přesčasy nebo musí výkon práce zajistit uzavřením krátkodobé dohody mimo pracovní poměr s novým zaměstnancem.

O Žádosti o poskytnutí podpory zaměstnavateli rozhoduje vojenský správní úřad místně příslušný podle místa trvalého pobytu vojáka v aktivní záloze.** Finanční podpora zaměstnavateli totiž není vyplácena automaticky** – zaměstnavatel o ní musí požádat u příslušného vojenského správního úřadu.

Výše této podpory zaměstnavateli může činit až dvě třetiny průměrné mzdy naposledy zveřejněné Českým statistickým úřadem. V případě povolání k výkonu neplánovaného vojenského cvičení je finanční podpora v plné výši průměrné mzdy naposledy zveřejněné Českým statistickým úřadem. Tato finanční kompenzace je totožná i pro osoby samostatně výdělečně činné, které jsou samy zařazeny v aktivní vojenské záloze.

Kromě uvedeného zákoníku práce a zákonu o službě vojáků v záloze, je možné další informace týkající se zaměstnávání osob v aktivních zálohách najít na stránkách Ministerstva obrany a Armády České republiky. ZDE jsou také zveřejněny žádosti o poskytnutí finanční podpory zaměstnavateli a OSVČ.

Spočítejte to i mně