eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Minimální mzda 2024

Pro rok 2024 vláda schválila růst minimální mzdy první zaručené skupiny o 9,2 %, konkrétně tedy o 1.600 Kč. Mimo první skupinu, se navýšila mzda také v 2., 3. a 8. skupině prací. Viz minimální mzdy jednotlivých zaručených skupin pro rok 2024 v tabulce níže. Kompletní informace o navýšení minimální mzdy je možné dohledat v Nařízení vlády č. 396/2023 Sb.

Skupina zaručené mzdy Rok 2023 Rok 2024
1. skupina 17.300 Kč 18.900 Kč
2. skupina 17.900 Kč 19.500 Kč
3. skupina 19.700 Kč 21.300 Kč
4. skupina 21.800 Kč 21.800 Kč
5. skupina 24.100 Kč 24.100 Kč
6. skupina 26.600 Kč 26.600 Kč
7. skupina 29.400 Kč 29.400 Kč
8. skupina 36.600 Kč 37.800 Kč

Podle návrhu vlády, do pěti let poměr minimální a průměrné mzdy bude 45 %. Tento růst má být splněn díky valorizačnímu mechanismu minimální mzdy pro delší období, který také zavádí novela zákoníku práce. V něm jsou stanovena jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet i aktualizaci minimální mzdy.

Nezabavitelné minimum 2024

V minulých letech se nezabavitelná částka pouze zvyšovala a někdy i vícekrát ročně. Především z důvodu zvyšování cen energií, které byly součástí normativních nákladů na bydlení, ze kterých nezabavitelná částka vychází. Od 01.01.2024 se ovšem toto navýšení normativních nákladů o energie ruší (částka životního minima jednotlivce zůstává stejná), a tím tedy se i sníží nezabavitelné minimum.

Ukazatel Rok 2023 Rok 2024
Životní minimum jednotlivce 4.860 Kč 4.860 Kč
Normativní náklady jednotlivce 15.597 Kč 14.197 Kč
Životní minimum celkem 20.457 Kč 19.057 Kč
Nezabavitelná částka – dlužník 13.638 Kč 12.705 Kč
Nezabavitelná částka – manžel/ka 3.410 Kč 3.176 Kč
Nezabavitelná částka – dítě 3.410 Kč 3.176 Kč
Limit pro srážku bez omezení 30.686 Kč 28.586 Kč

V tabulce je vidět, že díky snížení normativních nákladů na bydlení (a beze změny životního minima jednotlivce) se celkové minimum sníží o 1.400 Kč na 19.057 Kč. Nezabavitelná částka dlužníka bude nově 12.705 Kč, nezabavitelná částka na vyživované osoby bude 3.176 Kč a limit pro srážku bez omezení bude snížen na 28.586 Kč.

Mimo změny ve výši nezabavitelné částce, nyní prochází legislativním procesem také novela insolvenčního zákona. Díky němu by se měla zkrátit délka oddlužení z dosavadních 5 let na 3 roky. Ovšem měly by se zpřísnit požadavky na řádné plnění povinností dlužníka.

Spočítejte to i mně