eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Podmínky Milostivého léta II

Oddlužovací akce se týká pouze těch exekucí, které byly zahájeny před 28. říjnem 2021. Jde tedy o exekuce zahájené již před prvním kolem oddlužovací akce Milostivé léto.

Uvedená exekuce musí být vyřizována soudním exekutorem a současně se tedy nesmí jednat o dlužníka v insolvenci. Oddlužovací akce se týká pouze fyzických osob; na právnické osoby se akce nevztahuje.

Věřitelem exekuce musí být veřejnoprávní subjekt, jako například stát, obec nebo podnik či právnická osoba s majetkoprávní účastí státu.

Příkladem veřejnoprávních subjektů jsou například následující subjekty:

 • Dopravní podniky (neuhrazené pokuty za jízdu bez přepravního dokladu)
 • Obec (neuhrazené platby za svoz odpadu atd.)
 • ČEZ (neuhrazené účty za energie atd.)
 • Veřejné vysoké školy (neuhrazené poplatky za prodlužování studia)
 • atd.

Mimo uvedené veřejnoprávní subjekty se do oddlužovací akce Milostivé léto mohou zapojit dobrovolně i soukromé subjekty. Jde především o bankovní subjekty, a to například:

 • Česká spořitelna
 • Raiffeisenbank
 • Air Bank
 • atd.

Postup krok za krokem:

 1. Kontaktovat exekutora, který má pověření vést danou exekuci.
 2. Vyplnit písemnou žádost o zahájení postupu, sdělení dlužné částky a sdělení platebních údajů. V případě více exekucí proti jedné osobě, je nutné zaslat žádost ke každé exekuci samostatně.
 3. Vyplněnou žádost zaslat doporučeně/datovou schránkou exekutorovi, a to nejpozději do 15. listopadu. Na žádosti zaslané před 1. září není brán ohled (jedná se o dobu před nabytím účinnosti zákona).
 4. Po obdržení potřebných údajů od exekutora (do 15 dnů), uhradit vyčíslenou nesplacenou jistinu a výše uvedený paušální poplatek exekutorovi.
 5. Po úhradě jistiny exekuce se vydá usnesení o osvobození platby úroků a vedlejších nákladů a exekuce je zastavena. Exekuce je také následně vymazána z registru exekucí.

V případě, že nedojde k připsání platby jistiny a správního poplatku na účet nejpozději 30. listopadu, na exekuci se oddlužovací akce Milostiví léta II nevztahuje a exekuce pokračuje dále. Čili nedojde k odpuštění úroků, pokut ani případného penále.
Stejně tak se Milostivé léto II nevztahuje na platby, které byly zaslány před 1. září. Tyto platby byly již pravděpodobně použity na náklady exekuce nebo předešlá řízení.

Bližší a podrobné informaci k Milostivému létu II lze nalézt v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí ze srpna 2022.
Podrobněji rozepsaný postup kroku za krokem, pověřené exekutory, vzory žádostí k vyplnění nebo informace, co dělat, když exekutor nekomunikuje, je možné nalézt na stránkách, které se exekucemi zabývají (konkrétně exekuceinfo.cz).

Spočítejte to i mně