eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Minimální mzda

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo tiskovou zprávu, ve které sděluje, že 16. listopadu 2020 Vláda ČR schválila návrh paní ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové ohledně navýšení minimální mzdy pro rok 2021. Minimální mzda se týká všech zaměstnanců v pracovním poměru nebo v právním vztahu, který je založen na dohodě o provedení práce či dohodě o pracovní činnosti (u pracovního poměru lze využít jak minimální měsíční mzdy, tak i minimální hodinové mzdy, ale u dohod pouze minimální hodinové mzdy).
Dosavadní minimální mzda pro 40 hodinovou týdenní pracovní dobu ve výši 14 600,– Kč za měsíc a 87,30 Kč za hodinu se od 1. 1. 2021 navyšuje na 15 200,– Kč a 90,50 Kč.

Zaručená mzda

S navýšením minimální mzdy se pojí i navýšení zaručené mzdy, což je mzda nebo plat, která zaměstnanci náleží podle typu a složitosti vykonávané práce. Minimální mzdu mohou dostat zaměstnanci, kteří patří do nejnižší skupiny, co se náročnosti práce týče. Zaručená mzda je tu pro 2. – 8. skupinu, která je charakteristická větší náročností a složitostí práce a vyžaduje i větší míru odpovědnosti. Zaručená mzda se ovšem netýká zaměstnanců, kteří mají mzdu sjednanou v kolektivní smlouvě nebo těch, kteří pracují ve veřejné správě či veřejných službách.

Skupina č. Měsíční mzda 2020 Měsíční mzda 2021 Hodinová mzda 2020 Hodinová mzda 2021 Profese např.
1 14 600 Kč 15 200 Kč 87,30 Kč 90,50 Kč Uklízečka, doručovatel
2 16 100 Kč 16 800 Kč 96,30 Kč 99,90 Kč Sanitář, pokojská
3 17 800 Kč 18 500 Kč 106,40 Kč 110,30 Kč Zedník, barman, holič
4 19 600 Kč 20 500 Kč 117,40 Kč 121,80 Kč Kuchař specialista
5 21 700 Kč 22 600 Kč 129,70 Kč 134,40 Kč Řidič autobusu, mistr
6 24 000 Kč 24 900 Kč 143,20 Kč 148,40 Kč Správce sítí, tvůrce IT
7 26 500 Kč 27 500 Kč 158,10 Kč 163,90 Kč Finanční expert, lékař
8 29 200 Kč 30 400 Kč 174,60 Kč 181,00 Kč Vědecký pracovník

Do zaručené mzdy či platu se nezahrnuje:

• příplatek za práci ve svátek,
• za práci ve ztíženém prostředí,
• za noční práci,
• za práci v sobotu a neděli a
• odměna za práci přesčas.

Pro lepší orientaci je tu příklad:

Firma XY s.r.o. zaměstnává 2 zaměstnance na hlavní pracovní poměr se 40 hodinovým týdenním pracovním úvazkem. Zaměstnává uklízečku a správce sítě. Majitel firmy chce dát oběma zaměstnancům nejnižší možnou mzdu. Jak musí postupovat?

  1. Paní uklízečka spadá do skupiny č. 1, což znamená nejnižší skupinu, co se obtížnosti a odpovědnosti práce týče. Proto ji musí dát alespoň minimální mzdu, protože pod minimální mzdu jít nemůže a buď se s ní domluví na měsíční mzdě, tj. 15 200,– Kč/měsíc nebo na hodinové, tj. 90,50 Kč/hodinu.
  2. Správce sítě ovšem spadá do skupiny č. 6, takže panu správci sítě nemůže dát minimální mzdu, ale musí mu dát alespoň zaručenou mzdu, která přísluší skupině č. 6, tj. 24 900 Kč/měsíc nebo 148,40 Kč/hodinu.

Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě, která je dostupná na:

https://www.mpsv.cz/…ni_mzda.pdf/

nebo pro více informací můžete jít na:

https://www.podnikatel.cz/…021-zvysuji/.

Spočítejte to i mně