eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Aktuální situace způsobená pandemií COVID-19 není pro nikoho jednoduchá, ale jestli někdo zažívá opravdu zlé časy, tak jsou to právě podnikatelé, kteří musejí mít už několik měsíců zavřené své provozovny kvůli nouzovému stavu. A právě pro tyto podnikatele si stát v čele s Ministerstvem průmyslu a obchodu připravil nový program určený ke kompenzaci nízkých, v některých případech dokonce nulových tržeb – ,,COVID – Gastro – Uzavřené provozovny“.

Hned na úvod si řekneme, pro jaké sektory je daný program určen. Do programu se mohou zapojit subjekty, mezi jejichž činnosti patří:

• Sportovní, rekreační, zábavní a obdobné činnosti
• Pořádání kongresů, veletrhů, tradičních akcí (např. poutě)
• Stravování
• Prohlídky zámků, hradů, galerií, muzeí, planetárií a další
• Maloobchodní prodej a prodej či poskytování služeb v provozovnách
• Prodej v mobilních provozovnách a na tržnicích
• Vzdělávací akce a prezenční zkoušky (např. autoškoly)
• Prodej střeliva a zbraní
• Provozovny určené k úpravám a stříhání koček a psů
• Provozovny s prodejem pietního zboží a zabývající se zpracováním kamene

Kdo?

Pokud subjekt (FO či PO) zjistí, že jeho podnikatelskou činností je některá z výše uvedených, dále může prokázat, že mu skutečně poklesly tržby oproti 4. čtvrtletí roku 2019, zároveň má zaměstnance v pracovním poměru (u OSVČ je to spolupracující osoba) a bylo mu alespoň v části období od 9.10.2020 do 10.1.2021 zakázáno prodávat zboží nebo služby, zbývá jediná věc a to předložit žádost v termínu. Podmínek, které musí žadatel splnit, je více, ale tyto podmínky jsou stěžejní.

Kdy a kde?

Žádosti je možné podávat elektronicky prostřednictvím informačního systému, který je přístupný zde: https://aisportal.mpo.cz/…rtal/default a to od 18. ledna 2021 do 1. března 2021.

Kolik?

Výše podpory závisí na dvou faktorech. Rozhoduje:

počet zaměstnanců, kteří byli k 31. říjnu 2020 přihlášeni k platbě sociálního pojištění (bere se v potaz přepočtený počet zaměstnanců, kdy zaměstnanec na poloviční úvazek se nepočítá jako 1, ale jako 0,5) a
počet dní, kdy pro daný subjekt platila omezení v rámci rozhodného období, kterým je doba od 9. října 2020 do 10. ledna 2021 (subjekt nemusí složitě počítat, kolik dnů se ho omezení týkala, protože v příloze č. 2, která je součástí výzvy programu, jsou vyjmenované jednotlivé činnosti a u každé je počet dní).

Výše podpory na jednoho zaměstnance a na jeden den je 400,– Kč. Abychom zjistili celkovou výši podpory pro všechny zaměstnance a na celé období, tak musíme vynásobit počet zaměstnanců denní sazbou podpory (400,– Kč) a následně to vynásobíme počtem dní připadající na naší činnost a dostaneme finální výši podpory.

Účel podpory:

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce prostřednictvím programu subjektům poskytnout finanční prostředky na náklady spojené s provozem a udržením podnikatelské činnosti (např. náklady na materiál, splátky úvěru, daně a poplatky, režijní náklady atd.)

Další informace:

Více informací naleznete přímo na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu na: https://www.mpo.cz/…vny--258742/, kde si můžete stáhnout přílohy s podrobnými informacemi.

Spočítejte to i mně