eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Díky vydání Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události, jsou určitým skupinám prominuty úroky z prodlení, zálohy na daň silniční a pokuty za opožděné daňové přiznání u daně z příjmu. Jedná se o subjekty, které byly přijetím krizového opatření omezeny (například restaurace, fitness centra, kulturní místa, veletrhy a jiné). Dále se rozhodnutí také vztahuje na plátce DPH, kterým se promíjí výše DPH za bezúplatné dodání zboží (roušky, obličejové štíty, ochranné brýle a oděvy apod.) nebo za bezúplatné poskytnutí služeb (zdravotním a sociálním službám, Armádě ČR, integrovanému záchrannému systému), a to za období od října do prosince 2020.

Aktuálně dne 08.03.2021 vláda schválila na návrh ministryně financí JUDr. Anny Schillerové, Ph.D. generální pardon, díky kterému se „prodlouží lhůta“ pro podání daňového přiznání, zaplacení daně z příjmu, a také se prodlouží zmíněné prominutí DPH na respirátory s třídou ochrany FFP2 a vyšší. Dobré je upozornit na fakt, že i když se hovoří o posunutí termínů, jedná se spíše o zmíněné prominutí pokut za opožděné tvrzení daně.

Prominutí DPH na respirátory se prodloužilo o dva měsíce, a to až do 03.06.2021 (v případě, že jsou respirátory prodávány legálně – v souladu s právními předpisy). Lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2020 se posunula o jeden měsíc. Konkrétně do 03.05.2021 * v případě papírového podání (od dubna ovšem možné pouze elektronickou formou – více vysvětleno níže) a do 01.06.2021 v pří­padě elektronického podání. Lhůta pro podání se nezměnila pro ty, kteří využívají služeb daňových poradců nebo mají povinný audit. Těm zůstává tedy jako v předešlých letech lhůta do prvního července. Nezměněná také zůstává splatnost daně, která je totožná s lhůtou pro podání daňového přiznání.

Stanovené nejzazší termíny pro podání daňového přiznání a DPH shrnuje následující tabulka:

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ     DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
papírově elektronicky daňový poradce + audit  
03/05/2021* 01/06/2021 01/07/2021 03/06/2021
  • Pokud podává daňový subjekt daňové přiznání sám a papírovou formou, musí tak učinit do 01.04. Ovšem pokud to letos nestihne, má možnost podat bez sankcí toto přiznání až do 03.05.2021, ale již pouze elektronickou formou.

Datum toho, kdy podáme daňové přiznání také ovlivní to, kdy nám vrátí případný přeplatek na dani z příjmu. Konkrétní příklady nově posunutých lhůt i vrácení přeplatku na dani jsou uvedeny v následujících minipříkladech.

1) FO podá daňové přiznání papírově 22.03.2021
Nejzazší termín je splněn (01.04.), případný přeplatek by měl být vrácen do 03.05.2021

2) FO podá daňové přiznání papírově 22.04.2021
Papírové přiznání bylo nutné podat nejpozději do 01.04.2021; FO bohužel podala až po termínu a je možné mu vyměřit pokutu nebo úroky z prodlení; tomu bylo možné se vyhnout tím, že by FO podala k tomuto datu přiznání v elektronické podobě a případný přeplatek by jí měl být vrácen do 01.06.2021

3) PO bez povinnosti auditu využije služeb daňového poradce, který za něj přiznání elektronicky podá 22.04.2021
Nejzazší termín pro daňové poradce je splněn (01.07.), případný přeplatek by měl být vrácen do 02.08.2021

4) PO bez povinnosti auditu využije služeb daňového poradce, který za něj přiznání elektronicky podá 22.06.2021
Nejzazší termín pro daňové poradce je splněn (01.07.), případný přeplatek by měl být vrácen do 02.08.2021

3) PO bez povinnosti auditu využije služeb daňového poradce a sám přiznání elektronicky podá 22.06.2021
Termín pro samostatné podání přiznání elektronickou formou již skončil a je možné mu vyměřit pokutu nebo úroky z prodlení; spíše teoretická verze, protože při využití služeb daňového poradce, by byla PO na dodržení termínu daňovým poradcem jistě upozorněna

Více informací o Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (aktuálně k dubnu 2021) je možné nalézt na stránkách Ministerstva financí ČR (https://www.mfcr.cz/…e-o-me-41210) a více informací o nově stanových termínech pro podání daňového přiznání na účetním portálu POHODA (https://portal.pohoda.cz/…-k-dani-z-p/).
Zdroje:
https://portal.pohoda.cz/…-k-dani-z-p/

https://www.mfcr.cz/…e-o-me-41210

Spočítejte to i mně