eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Kompenzační bonus pro OSVČ

Dne 22.11. vláda opět schválila kompenzační bonus pro podnikatele. Částky zůstávají stejné jako v předchozích obdobích a to až 1000 Kč denně. Prozatím jsou vypsána dvě bonusová období:

  • 1. období: 22. 11. 2021 – 31. 12. 2021 (tj. 40 dní)
  • 2. období: 1. 1. 2022 – 31. 1. 2022 (tj. 31 dní)

Srovnávané období bude prosinec nebo leden, dle období, za které se bude žádat.
Srovnávací období jsou 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce v období od června 2021 do října 2021.
Pokles tržeb pak musí být nejméně o 30% oproti srovnávacímu období.

Žádat pak mohou opět OSVČ a společníci s.r.o., navíc DPP a podnikatelé, kteří jsou v karanténě (popř. izolaci) mají vždy nárok alespoň na 500 Kč denně. Nově je možné současně žádat o program Antivirus. Podrobnější informace si můžete přečíst zde

Kompenzační bonus však musí ještě projednat parlament, a proto se očekává, že žádat o bonus bude možné nejdříve po 1.1.2022.

Dotační program COVID

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje opětovné spuštění programů COVID – 2021 a COVID – Nepokryté náklady.
Podmínkou pro čerpání podpory bude v obou případech pokles tržeb o 30% a rozhodné období bude 1.11.2021 – 31.12.2021. Jedná se opět 2 programy, z nichž je možné si vybrat pouze jeden.

Krizové ošetřovné

Poslanecká sněmovna dne 1.12.2021 schválila krizové ošetřovné. Návrh však musí projednat ještě senát a podepsat prezident.

Ošetřovné se bude vztahovat na zaměstnance, kteří nemohou vykonávat zaměstnání z důvodu péče o:

  • dítě mladší 10 let (stejně jako je tomu u klasického ošetřovného),
  • nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň v I. Stupni a nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření,
  • osobu ve věku nad 10 let, která je umístěna v zařízení určeném pro péči o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby a tato zařízení nemůže navštěvovat z důvodu mimořádného opatření,
  • nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, především děti se závažnými vývojovými poruchami chování, které nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádných opatření.

Ošetřovné se tentokrát vztahuje i na situace, kdy je karanténa (izolace) nařízena v rodině z důvodu výskytu onemocnění v rodině.

Výše ošetřovného bude 80% denního vyměřovacího základu, kdy u zaměstnance v pracovním poměru to bude minimálně 400Kč (pokud se jedná o plný úvazek) a podpůrčí doba (doba výplaty) bude dle délky uzavření zařízení nebo školy.
Nárok na ošetřovné se bude vztahovat i na osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti, pokud jsou nemocensky pojištěni.

Izolačka

Vláda 19. 11.2021 schvá­lila pokračování Izolačky, poslanci ji také schválili, avšak se stále čeká na zasedání senátu, které by mělo proběhnout v těchto dnech.
Příspěvek bude ve výši až 370 Kč denně a bude vyplácen pouze zaměstnancům, kteří nastoupí do karantény v době účinnosti zákona anebo pokud bude zákon schválen zpětně, tak karanténa bude trvat až do účinnosti zákona. (předběžně se počítá, že to nastane 17.12.2021).

Izolačka bude poskytována pouze zaměstnancům po dobu max. 14 kalendářních dnů, kdy náhrady vyplácí ještě zaměstnavatel. Poté nemocenské dávky vyplácí stát a tam se izolačka nezohledňuje.

Spočítejte to i mně