eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Na úvod připomeneme, že pro daňové odpisy u hmotného majetku je nově zvýšená hranice vstupní ceny ze 40tis. na 80tis. Kč. Tato hranice platí i pro technické zhodnocení, není však závazná a záleží na účetní jednotce, jak si to ustanoví ve vnitřním předpisu. U nehmotného majetku byly daňové odpisy zrušeny a plně je zastoupí účetní odpisy, které jsou nově daňově uznatelné. Hranice vstupní ceny zde zůstává stejná, a to 60tis. Kč.

Na hmotný majetek pořízený v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 je možné uplatnit mimořádné odpisy. Týká se to pouze majetku, který dosud nebyl odepisován a patří do 1. nebo do 2. odpisové skupiny. Mimořádné odpisy nelze využít na časové a výkonové odpisy, tedy na ty odpisy, které se stanovují dle doby trvání, anebo dle doby použitelnosti majetku.

Majetek, který je zařazený v 1. odpisové skupině se pomocí mimořádných odpisů odepíše už za 12 měsíců rovnoměrně, a to do výše 100% vstupní ceny.

Majetek, který je zařazený ve 2. odpisové skupině se odepíše za 24 měsíců. Prvních 12 měsíců se uplatní jako rovnoměrné odpisy do výše 60% vstupní ceny a dalších 12 měsíců se opět rovnoměrně odepíše zbylých 40% vstupní ceny.

Mimořádné odpisy tak umožňují velice zkrátit dobu odepisování, porovnání délky odepisování naleznete níže v tabulce:

Odpisová skupina Mimořádné odpisy Běžný počet let odpisování
1. 12 měsíců 36 měsíců
2. 24 měsíců 60 měsíců

Odpisy se stanovují přesně na celé měsíce a zaokrouhlují se na celé koruny směrem nahoru. Poplatník má povinnost zahájit odpisování ihned v následujícím měsíci po tom, ve kterém byly splněny všechny podmínky.

Při rozhodování, jestli uplatníte mimořádný odpis na hmotný majetek, je důležité vědět, že k mimořádným odpisům je potřeba vést zvláštní evidenci a nelze je přerušit.

Co se týká technického zhodnocení a mimořádných odpisů, tak je to tak, že se nezvyšuje jeho vstupní cena. Technické zhodnocení u hmotného majetku se odepíše pomocí mimořádných odpisů a majetek se poté zařadí do své odpisové skupiny a odepíše se už bez technického zhodnocení.

Na závěr uvedeme, že odpisy lze sice uplatnit i zpětně, a to na majetek, který byl pořízený už od 1. 1. 2020, jen upozorníme na to, že uplatňovat zpětně daňové odpisy může mít dopady jinde. Ohledně této záležitosti doporučujeme se poradit s daňovým poradcem, popřípadě zvážit všechny důsledky tohoto rozhodnutí.

Spočítejte to i mně