eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

OBECNÉ INFORMACE

Pro firemní účely může být použito vozidlo, které je přímo ve vlastnictví zaměstnance firmy, ale také vozidlo, které je ve vlastnictví jiné fyzické osoby. Obecně řečeno, jde o vozidlo, které není ve vlastnictví firmy, firma za něj neplatí nájemné a ani na jeho využívání firma nemá sjednanou smlouvu o výpůjčce. Pro firemní účely může být využito soukromé vozidlo, až po předchozím odsouhlasení zaměstnavatele. Souhlas může zaměstnavatel udělit jednorázově, ale také může být dán souhlas pro využití soukromého vozidla pro firemní účely na delší období.

Při firemní cestě s použitím soukromého vozidla vznikne zaměstnanci nárok na náhradu za využití vozidla (tzv. za amortizaci vozidla), a také nárok na náhradu za spotřebované pohonné hmoty. Náhrada se vypočítá násobkem ceny pohonné hmoty a množstvím spotřebované pohonné hmoty. Cena pohonné hmoty se prokazuje dokladem o nákupu (paragonem). Pokud zaměstnanec nedoloží zaměstnavateli paragon, použijí se pro výpočet náhrady průměrné ceny stanovené vyhláškou (více rozepsáno níže).

SAZBY NÁHRAD STANOVENÉ VYHLÁŠKOU

Výše uvedené náhrady mohou být vypočítány také podle vyhlášky, kterou každoročně stanovuje Ministerstvem práce a sociálních věcí, a pro rok 2021 jsou sazby následující:

Sazba náhrady za využití vozidla:

 • 4,4 Kč za 1 km u osobního automobilu,
 • 1,20 Kč za 1 km u jednostopých vozidel.

Sazba náhrady za spotřebované pohonné hmoty:

 • 27,80 Kč pro benzin 95,
 • 31,50 Kč pro benzin 98,
 • 27,20 Kč pro motorovou naftu
 • 5,00 Kč za kilowatthodinu elektřiny.

K výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty se používá průměrná spotřeba vozidla, která je uvedená v technickém průkazu vozidla. Pokud technický průkaz vozidla potřebné údaje neobsahuje, zaměstnanci se proplatí náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen v případě, že spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců.
Při použití přívěsu k motorovému vozidlu se sazba základní náhrady za 1 km zvyšuje, a to nejméně o 15 %. Při použití nákladního automobilu/au­tobusu/trakto­ru se sazba základní náhrady za 1 km zdvojnásobuje (tedy 8,80 Kč za 1 km).
Kromě uvedených dvou náhrad spojených přímo s využitím vozidla k firemní cestě, zaměstnanci náleží také stravné. Jeho výše se odvíjí od délky pracovní cesty a sektoru, ve kterém zaměstnanec pracuje. Pro rok 2021 je ***výše stravného** u služebních cest stanovena za každý kalendářní den následovně:

  VEŘEJNÝ SEKTOR   SOUKROMÝ SEKTOR
Délka služební cesty Výše stravného Délka služební cesty Výše stravného
5–12 hodin 91–108 Kč 5–12 hodin 91 Kč
12–18 hodin 138–167 Kč 12–18 hodin 138 Kč
18 hodin a více 217–259 Kč 18 hodin a více 217 Kč

V soukromém sektoru je možné poskytnout stravné i ve vyšší úrovni, než je zákonem dané minimum (nesmí se ovšem vyplatit stravné nižší, než je jeho minimální výše). Ve veřejném sektoru se stravné proplácí vždy ve výši, která odpovídá zákonnému intervalu (stravné nemůže být nižší ani vyšší než částky daného rozpětí).
Uvedené cestovní náhrady poskytnuté zaměstnanci nepodléhají dani. Zdaněny by byly pouze v případě, kdy by zaměstnanci byly proplaceny vyšší náhrady, než stanovuje zákoník práce.

SILNIČNÍ DAŇ

Silniční daň za soukromé auto využívané pro firemní účely platí zaměstnavatel, pokud zaměstnanci proplácí cestovní náhrady a pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla. Výše silniční daně může být stanovena roční sazbou daně ze základu daně podle Zákona o silniční dani § 6. Nebo může být použita denní sazba podle § 6 odst. 4 (25 Kč za každý den použití vozidla pro firemní účely). Tato denní sazba se využívána především v případech, kdy není soukromé vozidlo pro služební cesty používáno příliš často a je to pro firmu/zaměstna­vatele tedy výhodnější.

PŘÍKLAD

Zaměstnanec pracující v soukromém sektoru byl vyslán na pracovní cestu dlouhou celkem 125 km, trvající 15 hodin a použil soukromé vozidlo. Průměrná spotřeba tohoto vozidla je 5 l/100 km. Benzin 95 zaměstnanec natankoval za cenu 25 Kč/l a doložil paragon.

Cestovní náhrady na základě doloženého paragonu a stravné:

 • náhrada za opotřebení vozidla: 125 km * 4,40 Kč = 550 Kč
 • náhrada za pohonné hmoty: 125 km * (5 l / 100) * 25 Kč = 156 Kč
 • stravné vzhledem k délce pracovní cesty (15 hod): 138 Kč
 • celkem bude zaměstnanci vyplaceno: 844 Kč (550+156+138)

Cestovní náhrady na základě vyhlášky (pokud by nebyl dodán paragon) a stravné:

 • náhrada za opotřebení vozidla: 125 km * 4,40 Kč = 550 Kč
 • náhrada za pohonné hmoty: 125 km * (5 l / 100) * 27,80 Kč = 174 Kč
 • stravné vzhledem k délce pracovní cesty (15 hod): 138 Kč
 • celkem bude zaměstnanci vyplaceno: 862 Kč (550+174+138)

Podrobnější informace týkající se cestovních náhrad a související problematiky, aktuální k roku 2021, je možné nalézt na účetním portálu POHODA. Kontrolní kalkulačku, která vypočítá cestovní náhrady za použití osobního automobilu a za spotřebované pohonné hmoty, nabízí portál Finance.cz.

Spočítejte to i mně