eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Při prvním návrhu regulace homeoffice měl být zajištěn kontakt s ostatními zaměstnanci a zajištěno technické vybavení pro práci. Ovšem v novele zákona je pro homeoffice již pouze jeden předpoklad, a to písemná dohoda. Ve zmíněné novele ovšem nejsou specifikovány potřebné náležitosti této dohody a bude tedy záležet pouze na stranách, aby si obsah sjednaly a odsouhlasily.

Obecně se doporučuje ve vzájemné písemné dohodě o homeoffice uvést následující:

 • místo/místa výkonu práce
 • způsob komunikace zaměstnance se zaměstnavatelem
 • rozvrh pracovní doby
 • objem práce
 • zadávání a následná kontrola provedené práce
 • zásady BOZP a zabezpečení svěřené techniky

Obecně platí, že tuto dohodu bude možné vypovědět s 15denní výpovědní lhůtou. Pokud v podepsané dohodě o homeoffice nebude stanoveno jinak.

Kompenzace nákladů na homeoffice paušálem:

 • vždy na základě aktuální vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí
 • možnost v dohodě sjednat neproplácení nákladů na homeoffice

Možnost nařízení homeoffice zaměstnavatelem:

 • pouze na nezbytně nutnou dobu
 • v případě, že to typ práce umožňuje
 • zajištění způsobilého místa pro homeoffice zaměstnancem
 • pouze pokud toto opatření stanoví orgán veřejné moci

O homeoffice budou moci zaměstnavatele požádat:

 • těhotné zaměstnankyně
 • zaměstnanci pečující o dítě do 9 let
 • osoby závislé na péči

Pokud zaměstnanec/za­městnankyně o homeoffice zažádá a zaměstnavatel jí nevyhoví (žádost o homeoffice zamítne), musí toto rozhodnutí zaměstnanci písemně odůvodnit.

Momentálně se předpokládá, že novela zákoníku práce bude schválena na podzim 2023. S účinností od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona.

Spočítejte to i mně