eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Cizinci se dělí do 3 skupin:

 1. Občané Evropské unie
 2. Cizinci ze země mimo Evropskou unii – S volným přístupem na trh práce
 3. Cizinci ze země mimo Evropskou unii – BEZ volného přístupu na trh práce

1) Občané Evropské unie

 • Kdo? Občan některého státu Evropské unie + občan Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.
 • Typ pracovního poměru – DPP, DPČ, HPP, atd.
 • Úřad práce – zaměstnavatel má povinnost informovat krajskou pobočku Úřadu práce:
  • o nástupu cizince do zaměstnání nejpozději v den nástupu,
  • o ukončení zaměstnání cizince nejpozději do 10 dnů po ukončení zaměstnání a
  • dále by měl hlásit i jiné změny (změna pracovní pozice, změna nahlášeného pobytu).
 • Sankce za nedodržení povinného hlášení – buď může zaměstnavateli hrozit nemalá pokuta, nebo zákaz zaměstnávat cizince po určitou dobu.
 • Formulář sloužící k poskytnutí informací je k dispozici ZDE
 • Formulář může zaměstnavatel vyplnit ručně či elektronicky, ale musí být následně orazítkován a fyzicky podepsán. Kompletní formulář je možné zanést osobně na podatelnu Úřadu práce či zaslat elektronicky.

2) Cizinci ze země mimo Evropskou unii – S volným přístupem na trh práce

 • Kdo?:
  • rodinný příslušník občana EU (manžel či manželka nebo přítel či přítelkyně),
  • cizinci, jimž byl na území ČR povolen trvalý pobyt,
  • cizinci, kteří se soustavně (denní forma studia) připravují na budoucí povolání na střední nebo vysoké škole na území ČR,
  • cizinci, kteří pobývají na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu, aby sloučili rodinu (komplikovanější případ),
  • cizinci, kteří vystudovali střední nebo vysoké školy na území ČR.
 • Co musí zaměstnavatel zkontrolovat a uschovat pro případnou kontrolu?:
  • Platné pobytové oprávnění (Pobytová karta rodinného příslušníka občana EU nebo Neduální zaměstnanecká karta).
  • Pokud si cizinec teprve zažádal o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka, tak musí zaměstnavateli doložit potvrzení ministerstva vnitra o podání žádosti a překlenovací vízum/štítek.
  • Pracovní povolení není potřeba, proto jej zaměstnavatel ani nekontroluje.
 • Další povinnosti zaměstnavatele:
  • Zaměstnavatel musí informovat Úřad práce, jako tomu bylo u občanů EU.

3) Cizinci ze země mimo Evropskou unii – BEZ volného přístupu na trh práce

 • Kdo? Ostatní cizinci ze země mimo EU neboli cizinci z třetích zemí.
 • Hlášenka volného pracovního místa – nejdůležitější povinnost zaměstnavatele.
 • Zaměstnavatel musí fyzicky nebo elektronicky vyvěsit hlášenku volného pracovního místa na Úřadu práce, aby se mohl zahájit Test trhu práce. Daná pozice musí být na ÚP vyvěšena minimálně 30 dnů, aby se mohli o nabízenou pozici ucházet občané ČR a EU. Pokud se nepodaří danou pozici obsadit, teprve potom se může zažádat o zaměstnanec­kou kartu.
 • Druhá povinnost, kterou musí zaměstnavatel učinit, je příprava pracovní smlouvy. Smlouva musí obsahovat několik důležitých bodů:
  • počet hodin práce týdně a
  • místo výkonu práce.

Dále musí být podepsaná oprávněným zástupcem společnosti (např. jednatelem) a musí odpovídat hlášence volné pozice.

 • Co musí zaměstnavatel zkontrolovat a uschovat pro případnou kontrolu?
  • Povolení k pobytu na našem území (vydává ministerstvo vnitra ČR) a povolení k zaměstnání na našem území (vydává krajská pobočka Úřadu práce ČR),
  • dále zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance.
 • Další povinnosti zaměstnavatele:
  • Nahlásit Úřadu práce nástup nebo ukončení pracovního poměru.
  • Hlásit ministerstvu vnitra veškeré změny – změna pozice, pracovní náplně, mzdových podmínek a další.

Sociální a zdravotní pojištění cizinců

Sociální pojištění

 • Pro určení, kde bude cizinec platit sociální pojištění, je klíčová příslušnost k právním předpisům pro oblast sociálního zabezpečení. Určení příslušnosti je první fází, k níž musí zaměstnavatel přistoupit. Jakmile zaměstnavatel určí příslušnost k právním předpisům, tak si musí zjistit, zda konkrétní příslušnost upravuje evropské koordinační nařízení nebo bilaterální smlouva.
 • Vzhledem k tomu, že každý stát má jiné podmínky, tak je důležité, aby si zaměstnavatel nejprve nastudoval pravidla příslušného státu a podle toho dále postupoval.

Zdravotní pojištění

 • Z hlediska zaměstnávání cizinců musí veřejné zdravotní pojištění platit všichni, kteří mají trvalý pobyt na území ČR nebo jsou v zaměstnaneckém poměru u firmy se sídlem v ČR.
 • Výjimky, kdy cizinec neplatí veřejné zdravotní pojištění:
  • pokud podléhá právním předpisům jiného státu EU/EHP/Švýcarska dle evropských nařízení (Koordinační nařízení) nebo
  • pokud podléhá právním předpisům druhého smluvního státu dle bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení a veřejném zdravotním pojištění.

Zaměstnavatel je povinen přihlásit cizince k sociálnímu a zdravotnímu pojištění v momentě, kdy uzavře se zaměstnancem pracovní poměr. Dále je povinen hlásit důležité změny a v neposlední řadě odhlásit cizince a to v momentě, kdy dojde k ukončení pracovního poměru.

Závěrem je nutno říci, že zaměstnávání občanů EU a cizinců z třetích zemí je komplikovanější problematika, která má řadu pravidel a výjimek, proto se na nás neváhejte obrátit s konkrétním případem a my Vám rádi poradíme.

Více informací naleznete na: ZDE

Spočítejte to i mně