eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Změny, které přináší daňový balíček pro rok 2021

V úterý, dne 22. 12. 2020, schválila Poslanecká sněmovna senátní verzi daňového balíčku a doplnila tak daňové změny na rok 2021. O dva dny dříve prezident Miloš Zeman uvedl, že zákon vetovat nebude. Jelikož jej svým podpisem prozatím nepotvrdil, změny nabudou účinnosti až od 1. 2. 2021 (některé z nich se však budou moci uplatnit zpětně již od 1. ledna 2021). O jaké změny se bude tedy jednat?

1. Zrušení superhrubé mzdy

Tomu, co je superhrubá mzda, se věnoval článek ze dne 15.8.2020. (https://www.eurodane.cz/…rhrube-mzdy/). Součástí daňového balíčku je změna výpočtu daně z příjmu. Nově se tak daň nebude počítat ze superhrubé mzdy, ale ze mzdy hrubé. Současně s tím se nově zavádí progresivní zdanění. Při ročních příjmech do 48násobku průměrné měsíční mzdy (cca do 141 tis. Kč) bude sazba činit 15 %, u příjmů nad tuto hranici se bude odvádět daň 23 %. Pro představu by člověk s hrubou mzdou 35 000 zaplatil v roce 2020 na daních 4 953,75 Kč, od roku 2021 by však odvedl státu 2 930 Kč, což je o 2 023,75 Kč méně. Současně s touto změnou se zvýší i sleva na poplatníka a to o 3 000 Kč (tj. na 27 840 Kč ročně).

2. Zrušený limit u daňového bonusu na dítě

Změny se také promítnou do daňového zvýhodnění na dítě. Nyní činí limit pro daňový bonus 60 300 Kč, po schválení daňového balíčku žádný limit nebude.

3. Stravovací paušál

Vedle stravenek a závodního stravování mohou zaměstnavatelé nově poskytovat příspěvek na stravování. Pokud bude balíček schválený v lednu, promítne se tato změna až s únorovou výplatou (ne s lednovou). Nový příspěvek na stravování bude poskytnut zaměstnancům v peněžní formě se stejnými daňovými podmínkami jako u stravenek. Nyní platí, že výdaje (náklady), které jsou vynaloženy na provoz vlastního stravovacího zařízení (mimo hodnotu potravin), nebo příspěvky na stravování, jež zajišťují jinými subjekty, jsou daňově uznatelné až do výše 55 % hodnoty jednoho jídla za směnu, maximálně do 70 % stravného u pracovní cesty zaměstnanců trvající od 5 do 12 hodin (§ 6 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů).

4. Změny u odpisování dlouhodobého majetku

U daňových odpisů hmotného majetku se zvýší hodnotová hranice ze 40 tis. na 80 tis. Kč. Změny se týkají i mimořádného odpisování u nového hmotného majetku v 1. a 2. skupině pro roky 2020 a 2021. Majetek, jenž je zařazený do první odpisové skupiny, si poplatník bude moci odepsat místo standardních 3 let bez přerušení již za 12 měsíců. Majetek řazený do druhé odpisové skupiny si bude moci odepsat bez přerušení za 24 měsíců (místo dosavadních 5 let). Pro prvních 12 měsíců bude platit pravidlo, že si poplatník bude moci uplatnit odpisy až do 60 % vstupní ceny. Co se nehmotného majetku týče, dochází nově ke zrušení daňových odpisů. Podnikatel si takto vystačí s odpisy účetními, které se stanou plně daňově uznatelnými. Změny v odpisování bude moci poplatník použít pro období 2020 a 2021.

5. Změny u spotřebních daní

Pokud bude zákon vyhlášen již v lednu 2021, od následujícího měsíce dojde ke snížení sazby spotřební daně u motorové nafty o 1 Kč na litr. Při stejném scénáři by nabyla změna u sazby tabákových výrobků a zahřívaného tabáku od 1. března 2021. V tomto případě dojde ke zvýšení spotřební daně pro cigarety, tabák ke kouření, doutníky a zahřívané tabákové výrobky a to o 10 % v prvním roce účinnosti, v letech následujících vždy o 5 %.

6. Prodloužení doby pro bezúplatné plnění pro boj s koronavirovou pandemií

V období od 1. 3. 2020 do konce tohoto roku si OSVČ i firmy mohou snížit základ daně u daně z příjmu o výdaje, které byly vynaloženy na nepeněžité bezúplatné plnění určené na boj s pandemií covid-19.

7. DPH u komunálního odpadu

Od 1. 2. 2021 budou komunální odpad a druhotné suroviny přeřazeny do první snížené sazby, tj. do 15. %.

8. Změna zasílání účetní závěrky

Součástí daňového balíčku pro rok 2021 je i zveřejnění účetní závěrky do sbírky listin v OR prostřednictvím zaslání příslušnému správci daně z příjmů u obchodních korporací. Týkat se bude ale až účetní závěrky za rok 2021.

9. Osvobození pro rodiče, jejichž děti jsou hospitalizované, od místních poplatků

Po schválení daňového balíčku bude od místních poplatků osvobozena osoba, u které se vyžaduje celodenní přítomnost pro pacienta, jehož pobyt je hrazen veřejným zdravotním pojištěním.

10. Změny v koeficientu u daně z nemovitých věcí

Odlišné místní koeficienty pro své jednotlivé části budou moci obce stanovovat s příchodem daňového balíčku. Současně s tím bude platit, že koeficient nebude muset být celé číslo. Nové rozmezí je stanoveno od 1,1 do 5, přesnost bude muset být na jedno desetinné místo.

11. Vykazování pracovní cesty v elektromobilu

Pokud zaměstnanec použije při pracovní cestě vozidlo, jež je poháněno elektřinou, bude moci vykázat výdaje spojené s užíváním tohoto vozu díky tzv. referenční ceně elektřiny. Pro představu je tato cena pro rok 2020 stanovena na 4,80 Kč/kWh a to ve vyhlášce Ministerstva práce a soc. věcí.

12. Nižší kauce pro menší distributory lihu

Všichni distributoři lihu jsou nyní povinni složit kauci ve výši 5 mil Kč. Nově se budou zavádět 3 pásma a to dosavadních 5 000 000 Kč, 1 000 000 Kč a 500 000 Kč. Do kterého pásma distributor spadne, bude záležet na objemu distribuované­ho lihu.

13. Odklad změny u zdanění příjmů z eurobonů

Daňové osvobození u eurobonů (původem americké dluhopisy vydané v Evropě), které se mělo rušit, se posouvá o další rok.

Spočítejte to i mně