eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Průzkum MPSV týkající se spokojenosti s prací z domova (tzv. homeoffice) za rok 2021, podrobněji ukázal, jak vzrostla míra homeoffice i spokojenost s tímto způsobem práce. Současně vyšlo najevo, že zvýšení míry práce z domova bylo především ve státní sféře.

Z pohledu 95 % dotazovaných vedoucích pracovníků, není práce z domova méně efektivnější než v kanceláři. Vedoucí pracovníci jsou také z větší části spokojeni s komunikací se zaměstnanci na homeoffice.

Přes 80 % respondentů zaměstnanců by chtělo mít možnost práce z domova i nadále a přes 50 % z nich pokládá homeoffice za jeden z nejpodstatnějších benefitů zaměstnavatele. Současně uvedli, že ideální rozsah homeoffice je mezi 15–20 hodiny týdně.

Novela zákoníku práce – navrhované změny

MPSV ve snaze usnadnit práci z domova připravilo návrh novely zákoníku práce. Návrh tuto problematiku upravuje především v níže uvedených oblastech, které jsou nyní v zákoně upraveny pouze obecně.

Homeoffice pouze na základě písemné dohody

 • homeoffice bude možný výhradně na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
 • dohoda musí obsahovat určení místa, způsob komunikace, přidělování práce a její kontroly, rozvrh pracovní doby, způsob náhrady nákladů atd.

Náhrada nákladů spojených s výkonem homeoffice

 • zaměstnanci bude náležet náhrada nákladů spojených s homeoffice (náklady na plyn, vodu, elektřinu, teplo atd.).
 • výše této paušální náhrady bude stanovena vyhláškou MPSV, které pro její stanovení bude vycházet z dat ČSÚ.
 • v aktuálním návrhu novely MPSV stanovilo paušální náhradu na 2,8 Kč za každou započatou hodinu práce.
 • tato paušální náhrada by měla být u zaměstnavatele jako daňově uznatelný náklad a u zaměstnance jako osvobozený příjem.

Homeoffice v případě péče o děti

 • návrh novely zákona také upravuje povinnost zaměstnavatele vyhovět žádosti o homeoffice u následujících zaměstnanců:
  • osoby pečující o dítě mladší 15 let.
  • osoby pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby.
  • těhotné zaměstnankyně.
 • povinnost vyhovět žádosti bude pouze v případě, že homeoffice nebude bránit výkonu práce (v opačném případě zaměstnavatel musí odmítnutí zdůvodnit písemně, jinak mu bude hrozit pokuta).

K připravované novele zákona se již nyní vyjádřil Úřad práce ČR, Úřad vlády ČR i Ministerstvo financí ČR. Uvedené instituce žádají změnu výše paušálních náhrad, dobrovolnost při umožnění homeoffice ze strany zaměstnavatele nebo snížení věkového limitu dětí zaměstnanců, kteří mohou žádat o homeoffice a zaměstnavatel jim musí vyhovět.
Více informací k návrhu novele zákoníku práce i názory jednotlivých úřadů a ministerstev, je možné najít na stránkách Odborového svazu pracovníků zemědělství. Kompletní průzkum. zkušeností zaměstnanců a vedoucích pracovníků s prací z domova z roku 2021 je k dostání na stránkách MPSV.

Spočítejte to i mně