eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Díky mimořádným odpisům je umožněno, mnohem rychleji odepsat majetek v 1. a 2. odpisové skupině, než je tomu v případě běžných daňových odpisů. Účetních odpisů se novela zákoníku netýká, protože ty jsou stanoveny na základě rozhodnutí účetní jednotky.
Firmy mají být díky mimořádným odpisům více motivovány k investicím, protože v prvních letech po pořízení majetku dosáhnou na vyšší daňové zvýhodnění. Jedná se pouze ovšem o možnost tyto mimořádné odpisy uplatnit, nikoliv o povinnost.
Nejpodstatnější podmínkou pro uplatnění mimořádných odpisů je to, že pořízený majetek musí být nový (respektive musí být poplatník jeho prvním odepisovatelem).

Odepisování majetku díky mimořádným odpisům:

Odpisový skupina Mimořádné odpisy Běžné odpisy
1. 12 měsíců 36 měsíců
2. 24 měsíců 60 měsíců

Majetek zařazený v první odpisové skupině se díky mimořádným odpisům odepíše již za 12 měsíců, a to rovnoměrně do výše 100 % vstupní ceny. Majetek zařazený v druhé odpisové skupině se díky mimořádným odpisům odepíše již za 24 měsíců. Prvních 12 měsíců do výše 60 % vstupní ceny a v dalších 12 měsících se odepíše zbývajících 40 % vstupní ceny.

Majetek v 1. odpisové skupině:

  • nářadí, nástroje
  • kancelářská technika
  • počítače, tiskárny
  • atd.

Majetek v 2. odpisové skupině:

  • nábytek
  • stroje a zařízení
  • osobní a nákladní automobily
  • atd.

Více informací i mimořádném odepisování majetku je v našem článku, který se touto problematikou zabýval při první novelizaci zákona zde

Spočítejte to i mně