eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Co je superhrubá mzda a k čemu slouží?

Superhrubá mzda zahrnuje celkové mzdové náklady, které má zaměstnavatel na svého zaměstnance. Skládá se z hrubé mzdy a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnance. Od roku 2008 se z této částky počítá také daň z příjmů a to má za následek vyšší odvod státu ze mzdy. Dle tohoto výpočtu tak daň ze mzdy nečiní 15 %, ale reálná výše daně je 20,1 %.

Pokud se daň ze mzdy bude počítat z hrubé mzdy a ne ze superhrubé mzdy, bude tento krok mít za následek snížení příjmů do státního rozpočtu. Z tohoto důvodu je zatím v jednání, jak bude tento pokles příjmů kompenzován. Možností, jak snížit pokles příjmů, je zavedení progresivního zdanění. Znamenalo by to tedy zavedení více sazeb daně z příjmů ze závislé činnosti, a to podle výše dosaženého příjmu.

Příslušnou novelu by mělo Ministerstvo financí nachystat již v září. Zároveň se bude vycházet z návrhu, který se podával již v roce 2018, a kde se navrhovalo zrušení superhrubé mzdy a zvýšení 15 % sazby na 19 %. Při jednání o zrušení superhrubé mzdy se nejvíce strany kloní k progresivnímu zdanění. Zaměstnanci od určité výše mzdy by odvedli srážkovou daň z vyšší procentní sazby daně. V úvahu jsou nyní zvažovány pouze dvě sazby daně ve výši 19 a 23 %.

Strany už mají relativně málo času na projednání celkového znění novely. Očekáváme, že se i tak podaří novelu během září nachystat. Případné změny a rozhodnutí o zrušení superhrubé mzdy budeme sledovat. Na základě toho budeme informace v článku aktualizovat.

Spočítejte to i mně