eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Zmíněná novela ovlivní jak obor stavebnictví, tak související plnění jako například i konečnou výši nájmů. Navrhovaná novela obsahuje podle odborníků určité nesrovnalosti; vzhledem k tomu se očekávají navazující doplnění a objasnění navrhované novely. Článek se věnuje informacím k fakturaci za stavby ve snížené sazbě DPH.

Na základě § 48 zákona o DPH se pro poskytování stavebních a montážních prací na dokončené stavbě použije první snížená sazba DPH 15 %. Současně s druhou podmínkou, a to že se jedná o stavbu pro bydlení nebo sociální bydlení.

Nejdůležitější pojmy v této oblasti, které fakturaci ovlivňují, jsou rozvedeny níže.

Stavby pro bydlení

 • stavba bytového domu – více než polovina plochy je určena k trvalému bydlení
 • stavba rodinného domu – více než polovina plochy je určena k trvalému bydlení, stavba má nejvýše 3 samostatné byty, 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní
 • stavby, které slouží k využití stavby bytového/rodin­ného domu
 • obytné prostory atd.

Stavby pro sociální bydlení

 • bytový dům, kde je obytný prostor menší než 120 m²
 • rodinný dům, kde podlahová plocha nepřesahuje 350 m²
 • obytný prostor pro sociální bydlení s podlahovou plochou do 120 m²
 • ubytovací zařízení určené pro příslušníky bezpečnostních sbo­rů
 • zařízení sociálních služeb
 • domovy péče o válečné veterány
 • lůžková zařízení hospicového typu
 • internáty školy (pro žáky se zdravotním postižením)
 • dětské domovy pro děti do 3 let
 • atd.

Stavební a montážní práce

 • přístavba, nástavba, rekonstrukce a
 • opravy (výměny krytin, čištění odpadů, instalace izolací atd.)
 • vztahuje se i na stavební a montážní práce přes subdodavatele

U dokončených domů, které jsou určeny pro rodinnou rekreaci, nebo také u staveb ubytovacího zařízení se použije sazba 21 %. Zmíněné stavby totiž nesplňují povinnou podmínku trvalého rodinného bydlení.

Sazby DPH u jednotlivých staveb

  Stavby pro bydlení Stavby pro sociální bydlení Ostatní stavby
Výstavba 21 % 15 % 21 %
Opravy, technické zhodnocení 15 % 15 % 21 %
Dodání/převodv 21 % 15 % 21 %

Spočítejte to i mně