eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Na které dluhy se vztahuje milostivé léto

Milostivé léto III je možné využít pro tzv. bagatelní dluhy a pro příslušenství dluhů, které vznikly do 30. září 2022. A jde o dluhy vůči Finanční správě, Celní správě, Ministerstvu financí, soudům a vězeňské službě. Ovšem nesmí jít o duhy vymáhané soudními exekutory.

Tzv. bagatelní dluhy včetně příslušenství (do 200 Kč) automaticky zaniknou, v případě že jejich součet u daného úřadu nepřekročí 1.000 Kč.

Příslušenství dluhu

 • penále
 • úroky (z prodlení/po­sečkání)
 • pokuty za pozdní podání daňového přiznání
 • náklady řízení

Kdo může využít Milostivé léto III

Fyzické osoby, a to jak podnikatelé, tak nepodnikatelé, mohou Milostivé léta III využít pro zánik tzv. bagatelních dluhů i pro odpuštění příslušenství daně. Právnické osoby mohou využít pouze možnosti zániku tzv. bagatelních dluhů.

Milostivé léto III – postup

Zjištění existence dluhu na dani

 • aktuální dluhy a nedoplatky je možné získat za poplatek, a to z výpisu registru exekucí (exekuceinfo.cz).
 • stav dluhu a nedoplatků je možné zjistit také přes portál MOJE daně a cPortál.
 • poslední možností je podat žádost přímo na příslušeném úřadu.

Podání žádosti (odpuštění dluhu)

 • žádost nemá předdefinovaný formulář či vzor, ale musí obsahovat povinné náležitosti:
  • identifikace žadatele,
  • adresát,
  • identifikace konkrétního dluhu – nedoplatku,
  • přesný popis toho co dlužník žádá.
 • vzor žádosti je možné stáhnout z portálu exekuce.info.cz.
 • vyplněnou žádost je možné podat přímo na daném úřadu nebo zaslat elektronicky datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo prostřednictvím portálu MOJE daně či cPortál.

Úhrada původního dluhu

 • úhrada původního dluhu (jistiny) musí být provedena a připsána na účet věřitele nejpozději do 30. listopadu 2023,
 • úhrada jistiny současně nesmí proběhnout dříve než je podána/odeslána žádost,
 • při platbě se doporučuje do zprávy pro příjemce uvést Daňové milostivé léto,
 • nově je možné využít při jistinách nad 5.000 Kč úhradu na splátky (nutné uvést do žádosti) – jistina se rozloží na 12 po sobě jdoucích měsíčních splátek, kdy první splátka musí proběhnout nejpozději do 30. listopadu 2023 (dlužník ovšem může kdykoliv uhradit celou zbývající jistinu dříve).

Kontrola úhrady a odpuštění příslušenství

 • kontrolu úhrady jistiny i odpuštění příslušenství dluhu a tzv. bagatelního dluhu je možné provést přímo na daném úřadu, u kterého dluh vznikl nebo prostřednictvím portálu MOJE daně.

Spočítejte to i mně