eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Daňová informační schránka

V daňové informační schránce je možné nalézt informace z osobních daňových účtů a veřejné části elektronických spisů, které vede Finanční správa. Například se jedná o daň silniční, daň z přidané hodnoty apod.

Od roku 2021 portál MOJE Daně umožňuje využívat modernizovanou daňovou informační schránku (DIS+) pro komunikaci s finanční správou. Ale i nadále je možné využívat také původní daňovou informační schránku (DIS), přístupnou z daňového portálu. Ovšem toto bude možné pouze do 28. února 2022 a po tomto datu původní DIS již nebude přístupný. Pro plné využívání elektronických služeb i nadále, je tedy nutné si do tohoto data zřídit DIS+.

Srovnání DIS a DIS+

Srovnání původní daňové informační schránky (DIS) a nové daňové informační schránky PLUS (DIS+) společně s důležitými informacemi, je uvedeno v tabulce níže. V tabulce je porovnáno zřízení schránky, přihlášení do schránky a možnost přidělení přístupu další osobě.

Daňová informační schránka (DIS)   Daňová informační schránka PLUS (DIS+)
  Provozovatel  
Daňový portál   MOJE Daně
  Zřízení schránky  
Žádost o zřízení DIS a Přihláška k nahlížení do DIS   Pouze přihlášení se na portálu MOJE Daně (v případě existence eIdentity – viz níže)
  Přihlášení do schránky  
Díky kvalifikovanému certifikátu obsahující identifikátoru MPSV nebo datovou schránkou   eIdentity – mobilní klíč eGovernment, eObčanka, moje ID, bankovní identita, datová schránka, autentizační údaje vydané finanční správou
  Přidělení přístupu další osobě  
Doručení plné moci správci daně a poté vyplnění a odeslání Přihlášky k nahlížení do daňové schránky   Není nutná spolupráce správce daně – přidělení přístupu další osobě i jiná případná oprávnění je možné nastavit přímo po přihlášení do DIS+

Hlavní funkcí daňové informační schránky (DIS) je nahlížení do elektronických spisů:

  • zjištění stavu osobních daň. účtů,
  • zobrazení osobního kalendáře,
  • zobrazení písemností,
  • zobrazení obecných informací o daňovém subjektu.

Daňová informační schránka PLUS (DIS+) zachovává všechny funkce původní DIS a nově také:

  • nastavení přístupu další osobě a notifikací,
  • zjištění informací o platbách,
  • možnost vyplnit a odeslat EPO formuláře (nyní nebude již nutné následné schválení),
  • možnost konkrétní podání rozpracovat, uložit a poté se k němu opět vrátit,
  • možnost vyžádat XML soubor s podáním, které bylo zaslané do datové schránky FÚ.

Důležité odkazy

Původní přihlašování do daňové informační schránky přes tzv. Daňový portál Finanční správy, jak již bylo zmíněno, nebude možné. Do nové daňové informační schránky PLUS se bude možné přihlásit přes portál MOJE Daně. Toto přihlášení je aktuálně již spuštěno a je možné jej plně využívat.

Podrobné informace o zřízení elektronické identity, která je nutná k přihlášení do DIS+, shrnuje portál Identita občana. V případě rozhodnutí přihlašování se prostřednictvím datové schránky, lze kompletní proces zařízení datové schránky nalézt na portálu Datové schránky.

Podrobné informace ke spuštění daňové informační schránky PLUS včetně legislativních podmínek, jsou k nalezení na webu MOJE daně.

Spočítejte to i mně