eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Blíží se nejzazší termín pro podání daňového přiznání a několik let se dalo daňovou ztrátu jako odčitatelnou položku od základu daně uplatnit po následujících 5 let. Nově je poplatníkům díky přechodným ustanovením zákona č. 299/2020 umožněno, aby si uplatnili zpětně za roky 2018 a 2019 daňovou ztrátu vzniklou za zdaňovací období 2020. Uplatnění má však svá omezení, které budou představeny v následujících odstavcích.

  • Pro poplatníky mající hospodářský rok platí, že zpětně uplatnit ztrátu lze, pokud jim rok končí od 30. 6. 2020 a dál.
  • V případě, že poplatníkům končí hospodářský rok 29. 6. 2020 a dřív, zpětně ztrátu odečíst nemohou a platí pro ně uplatnění v následujících 5 letech.
  • Ztrátu lze zpětně uplatnit maximálně do výše 30 mil. Kč. Pokud by tedy společnost vykázala za zdaňovací období ztrátu například 40 mil. Kč, bude moci použít jen 30 mil. Kč zpětně a zbylých 10 mil Kč si může nechat na následujících 5 let, jak tomu bylo doposud.

Jak to bude probíhat v praxi?

Současně s podáním daňového přiznání za období 2020 lze podat dodatečné daňové tvrzení za období 2019, popřípadě i za 2018, kde si poplatník bude moci uplatnit ztrátu vykázanou v daňovém přiznání za období 2020.
Zpětné uplatňování ztráty má vliv i na prekluzivní dobu neboli lhůtu pro stanovení daně. Doposud platilo, že pokud poplatník nevykáže ztrátu za období, platí pro něj prekluzivní doba 3 roky a tato doba začíná běžet od řádného termínu pro daňové přiznání. Po uplynutí této lhůty nemůže být na poplatníka zahájena finančním úřadem daňová kontrola. Lhůta mohla být před novelou prodloužena o následujících 5 let, když poplatník ztrátu vykázal. Pro zpětné uplatnění daňové ztráty bude pravidlo posunuté obdobně, ale s tím rozdílem, že se prodlouží pouze v případě, že bude skutečně zpětně uplatněna. Pokud tedy uplatněna nebude, platí pravidla popsaná výše.
Je nutné zmínit, že se poplatník může vzdát práva pro uplatnění daňové ztráty do budoucna a tím si zkrátí prekluzivní dobu na standardní 3 roky (i když ztrátu vykázal). Vzdání se práva je nevratný krok a lze tak učinit do termínu pro podání řádného daňového tvrzení (toleranční doba 5 dní zde neplatí). Formulář pro vzdání se práva neexistuje, tzn. lze využít obecnou písemnost. Tento krok je nutné podniknout, pokud chce poplatník celou ztrátu uplatnit zpětně.

Spočítejte to i mně