eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Ve zkušební době, není nutné dodržovat výpovědní dobu a současně je možné ukončit pracovní poměr i bez uvedení důvodu (výhoda především pro zaměstnavatele). Ovšem když v průběhu zkušební doby zaměstnanec nastoupí na dočasnou pracovní neschopnost, je nutné mít na paměti dvě situace, které mohou nastat.

Obecné informace

Obecně platí, že je zaměstnanec chráněn před zrušením pracovního poměru, po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti. Ovšem v případě onemocnění ve zkušební době, je tato ochrana před zrušením pracovního poměru omezena na prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (pokud jedna nemoc trvá nepřetržitě) nebo karantény. Touto problematikou se blíže zabývá §66 Zákoníku práce.

Sledovaná doba 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti je pro každé onemocnění zvlášť. Kdyby zaměstnanec ve zkušební době nastupoval na dočasnou pracovní neschopnost opakovaně, ale nikdy tato neschopnost nebyla delší než 14 kalendářních dnů, nemůže zaměstnavatel se zaměstnancem zrušit pracovní poměr ve zkušební době.

Zkušební doba se obecně prodlužuje o celodenní překážky práce a tam spadá i dočasná pracovní neschopnost. Zrušení ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance musí mít písemnou formu a musí být doručeno zaměstnanci.

Konkrétní situace

1) Zaměstnanec nastoupí do zaměstnání 01. února a má sjednanou tříměsíční zkušební lhůtu. Zaměstnanec onemocní a dne 15. února nastoupí na dočasnou pracovní neschopnost. Zaměstnanec je nemocný vážněji a ke dni 5. března je stále nemocný.

  • zaměstnavatel může zaměstnanci doručit zrušení pracovního poměru ve zkušební době,
  • sledovaná lhůta 14 kalendářních dnů byla dne 01. března,
  • jedná se o jednu souvisle trvající dočasnou pracovní neschopnost.

2) Zaměstnanec nastoupí do zaměstnání 01. února a má sjednanou tříměsíční zkušební lhůtu. Zaměstnanec onemocní a dne 15. února nastoupí na dočasnou pracovní neschopnost. Zaměstnanec se uzdraví a dne 21. února dočasnou pracovní neschopnost ukončí. Dne 06. března zaměstnanec onemocní znovu a do zaměstnání se vrátí zpět dne 16. března.

  • zaměstnavatel nemůže zaměstnanci doručit zrušení pracovního poměru ve zkušební době,
  • sledovaná lhůta 14 kalendářních nebyla splněna nepřetržitým trváním jedné nemoci (v součtu jde o více než 14 kalendářních dnů, ale nejedná se o jednu neschopnost).

Spočítejte to i mně