eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Stravenky a stravenkový paušál doposud

Stravenky jsou na straně zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem do výše 55 % ceny jídla za jednu směnu, nejvýše však do výše 70 % horní hranice stravného pro zaměstnance při pracovní cestě dlouhé 5 až 12 hodin. Na straně zaměstnance se doposud jednalo o osvobozený příjem bez stanoveného limitu.
Alternativou pro stravenky (nebo závodní stravování) je od roku 2021 stravenkový paušál. Ten je poskytován podle počtu odpracovaných směn (alespoň 3 hodiny denně) a nepodléhá dani z příjmů ani sociálním a zdravotním odvodům.

Příspěvek na stravování 2024

Nově od ledna 2024, budou pojmy stravenkový paušál, závodní stravování i stravenky sjednoceny pod jeden pojem příspěvek na stravování. Nově se mimo pojem sjednotí také daňový režim poskytování stravného na pracovišti na straně zaměstnance. Nově bude pro všechny 3 typy poskytování stravného nastaven limit, jako je nyní u zaměstnavatele. Čili osvobození od daně u zaměstnance bude také limitováno částkou ve výši 70 % horní hranice stravného při pracovní cestě 5 až 12 hodin.
Částka poskytnutá nad tento zákonný limit bude u zaměstnance zdaněna jako jeho příjem včetně sociálního a zdravotního pojištění. Při pracovní cestě delší než 11 hodin, se osvobození uplatní také při poskytnutí dalšího příspěvku.

Limity stravného

V roce 2023 byla nejvýhodnější stravenkou ta, co byla na částku 194 Kč. Limit pro daňovou uznatelnost byl 107,10 Kč a jako 55 % ze stravenky byl tedy náklad 106,7 Kč. Nově od roku 2024 bude limit sledován jak u zaměstnavatele, tak u zaměstnance a to u všech typů poskytování stravného na pracovišti. Vzhledem k navýšení stravného na 166 Kč (horní hranice u pracovní cesty dlouhé 5–12 hodin), se tedy navýší limit daňové uznatelnosti a limit osvobozeného příjmu. Konkrétní data v tabulkách níž.

  Rok 2023 Rok 2024
Horní hranice stravného (pracovní cesta 5–12 hod) 153 Kč 166 Kč
Max. limit osvobození/daňové uznatelnosti 70 % 107,10 Kč 116,20 Kč
Nejvýhodnější stravenka 194 Kč 210 Kč
U zaměstnavatele daňový náklad 55 % 106,70 Kč 116,05 Kč
Do limitu 70 % horní hranice stravného ANO ANO

Spočítejte to i mně