eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Poslanecká sněmovna 11. února 2021 schválila návrh zákona, který by umožňoval vyplácet zaměstnancům, kteří jsou v karanténě, příspěvek až ve výši 370 Kč. Tento příspěvek by se vyplácel navíc k běžné nemocenské a náležel by zaměstnanci za každý kalendářní den, ale pouze po dobu prvních 10 dnů karantény.

CÍL:

Hlavním cílem bylo motivovat zaměstnance k tomu, aby:

  • nahlásili na Krajskou hygienickou stanici všechny lidi, se kterými přišli do kontaktu v době možného přenosu nákazy a
  • dodržovali nařízenou karanténu, tzn. aby nechodili do práce, ale byli po nezbytnou dobu uzavření doma.

Většina lidí, kteří nenahlašují další lidi a nedodržují karanténu, to dělají ze strachu, že by nedokázali uživit rodinu, protože se jim sníží měsíční příjem, což by měl příspěvek alespoň z části vyřešit.

PŘÍDAVNÝ NÁVRH – PŘIHLAŠOVÁNÍ DPP A DPČ

Aby to nevypadalo všechno tak jednoduše a růžově, tak Poslanecká sněmovna schválila další dva návrhy, které k tomu byly připojeny, což už taková paráda není. Jedním z návrhů totiž byla povinnost zaměstnavatele oznámit do 8 dnů nástup (s tím spojeno i ukončení) zaměstnance pracujícího na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Ovšem i za podmínky, kdy nevzniká účast zaměstnance na nemocenském pojištění. To by znamenalo obrovskou administrativní zátěž a v podstatě by to bylo v rozporu s výhodami, které DPP a DPČ přináší – jednoduchost, operativnost a téměř žádná administrativa.

JAK TO DOPADLO?

Senát si naštěstí všechny negativní dopady návrhu uvědomil, a proto 25. února 2021 návrh související s povinným přihlašováním zaměstnanců na DPP a DPČ neschválil, ale s příspěvkem až ve výši 370 Kč na den souhlasil. O den později se téma projednávalo znovu v Poslanecké sněmovně, kdy 26. února 2021 nakonec nebyla schválena ani původní verze s přídavnými návrhy ani senátní verze (zachovat pouze návrh týkající se příspěvku 370 Kč).

To se ovšem 4. března finálně změnilo a Poslanecká sněmovna schválila původní návrh, ovšem s drobnými úpravami, ze kterého vzešel v platnost Zákon č. 121/2021 Sb. Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Zákon nabyl účinnosti 5. března 2021, ale vztahuje se zpětně na nařízenou karanténu od 1. března 2021 po dobu 2 následujících kalendářních měsíců, tzn. do 30. dubna 2021.
Závěrem z toho vyplývá, že povinné přihlašování zaměstnanců na DPP a DPČ se neschválilo a tudíž neplatí.

Vyjádření Komory daňových poradců České republiky si můžete přečíst na: https://www.kdpcr.cz/…tnavani-v-cr

Více informací o schváleném zákoně č. 121/2021 se dozvíte na: https://www.zakonyprolidi.cz/…eni-20210305

Spočítejte to i mně