eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci stanovení nezabavitelné čás­tky

Dne 8. června 2022 rozhodl Nejvyšší soud ve věci stanovení výše nezabavitelné částky. Spisová značka tohoto rozhodnutí je CPJN 202/2022.

Na základě stanoviska Nejvyššího soudu je rozhodnuto, že při způsobu výpočtu nezabavitelné částky se normativní náklady na bydlení pro rok 2022 zvyšují o částku 1.120 Kč uvedenou v § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře. Výše zmíněné platí i při výpočtu nezabavitelné částky při insolvenčních srážkách (oddlužení plněním splátkového kalendáře).

Stanovení výše nezabavitelné částky bylo od počátku roku 2022 předmětem sporů a rozdílných výkladů. Důvodem byl zákon č. 17/2022 Sb., kterým se měnil zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Do tohoto zákona byl přidán § 26a, kterým se navyšují částky normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 pro účely stanovení nároku na příspěvek na bydlení. Jelikož byla nejednoznačná právní úprava, nebylo jasné, zda se předmětná částka 1.120 Kč má připočítávat k normativním nákladům na bydlení při stanovení výše nezabavitelné částky či nikoliv.

Nyní je ohledně stanovení výše nezabavitelné částky díky rozhodnutí Nejvyššího soudu jasno. Výše nezabavitelné částky na osobu povinného se vypočítá jako ¾ ze součtu normativních nákladů na bydlení (§ 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 (§ 26a odst. 2 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) a částky životního minima jednotlivce (§ 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu).

  • Normativní náklady na bydlení jsou ve výši 7.935 Kč (6 815 Kč + 1 120 Kč) a částka životního minima jednotlivce ve výši 4.250 Kč (7.935 Kč + 4.250 Kč = 12.185 Kč).
  • Nezabavitelná částka na povinného bude ve výši 9.138,75 Kč (= ¾ z částky 12.185 Kč) a na vyživovanou osobu je rovna ⅓ z nezabavitelné částky na osobu povinného, to znamená ⅓ z částky 9.138,75 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu pro rok 2022 je 3.046,25 Kč.
  • Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení ve výši dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, bude nově ve výši 24.370 Kč.

Poprvé se nová výše nezabavitelných částek použije při zpracování mezd za červen 2022.

Vypočtený příklad insolvenční srážky ze mzdy:

  • Čistá mzda paní Novotné činí 22.179 Kč,
  • Nezabavitelná částka povinného je 9.138,75 Kč,
  • Má manžela a 1 dítě = 3.046,25 Kč * 2 = 6.092,5 Kč.

Výpočet:
22.179 Kč – 9.138,75 Kč – 6.082,5 Kč = 6.947 Kč

To znamená, že částku, která nám vyšla, budeme dělit třemi, abychom vypočítali, jaká je hodnota ⅓:
6.947 Kč : 3 = 2.315 Kč

Srážka insolvence (⅔) ze mzdy činí 4.630 Kč.
Celková nezabavitelná částka je 17.549 Kč.

Spočítejte to i mně