eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Každý, kdo je OSVČ, musí platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Výše zálohy se stanoví na základě dosaženého zisku za minulé období, ale vždy se musí odvádět alespoň minimální výše měsíčních záloh, které můžete vidět níže v přehledné tabulce. Je ovšem nutné pamatovat na fakt, že platby minimálních záloh na SP a ZP úzce souvisí s nízkým důchodem. Pokud si budete platit vyšší zálohy, tak si zároveň tvoříte vyšší důchod do budoucna.

Údaj Výpočet pro rok 2021 Rok 2020 Rok 2021
Sociální pojištění      
Maximální vyměřovací základ 48 × 35 441 Kč 1 672 080 Kč 1 701 168 Kč
Min. roční vyměřovací základ HČ 12 × 8 861 Kč 104 508 Kč 106 332 Kč
Min. roční vyměřovací základ VČ 12 × 3 545 Kč 41 808 Kč 42 540 Kč
Min. měsíční vyměř. základ HČ 25 % z 35 441 Kč 8 709 Kč 8 861 Kč
Min. měsíční vyměř. základ VČ 10 % z 35 441 Kč 3 484 Kč 3 545 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 29,2 % z 8 861 Kč 2 544 Kč 2 588 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 29,2 % z 3 545 Kč 1 018 Kč 1 036 Kč
Rozhodná částka pro VČ 2,4 × 35 441 Kč 83 604 Kč 85 059 Kč
Zdravotní pojištění      
Minimální vyměřovací základ 50 % z 35 441 Kč 17 418 Kč 17 721 Kč
Minimální měsíční záloha 13,5 % z 17 721 Kč 2 352 Kč 2 393 Kč
  • HČ – hlavní činnost, VČ – vedlejší činnost

Maximální vyměřovací základ je maximální částka, ze které lze vyměřit sociální pojištění. Pokud OSVČ dosáhne zisku, který je větší než maximální vyměřovací základ, tak se sociální pojištění vyměří z maximálního vyměřovacího základu a z částky, která přesahuje, se už sociální pojištění neplatí.

A nyní přejdeme k nejdůležitější věci – odkdy se mají platit zálohy na SP a ZP v nové výši? Existují dva případy:

  1. OSVČ začne podnikat v průběhu roku 2021 – zde je to jednoduché, protože se budou platit zálohy v nové výši hned od počátku podnikání.
  2. OSVČ už podnikala v roce 2020 a navazuje na své podnikání v roce 2021 – zde je důležité, kdy OSVČ podá přehled za rok 2020. Do měsíce, ve kterém OSVČ podá přehled za rok 2020, může platit zálohy na SP ve staré výši platné pro rok 2020, ale od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl podán přehled za rok 2020, už musí platit zálohy v nové výši pro rok 2021. U záloh na ZP je to jinak – zde se musí platit nová výše zálohy platná pro rok 2021 hned od ledna 2021.

Příklad
Pan Svoboda podnikal v roce 2020 a v roce 2021 ve svém podnikání pokračuje. Přehled za rok 2020 podá v únoru 2021. Situace bude následující:

– za leden a za únor 2021 může zaplatit zálohu na SP ještě ve staré výši pro rok 2020 (2 544,– Kč), ale zálohu na ZP musí zaplatit už v nové výši pro rok 2021 (2 393,– Kč) a
 – za březen až prosinec 2021 bude platit zálohy na SP i ZP v nové výši pro rok 2021 (2 588,– Kč a 2 393,– Kč).

Podrobnější informace naleznete v nařízení vlády č. 381/2020 Sb., které je dostupné na:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-381

nebo pro více informací můžete jít na:

https://portal.pohoda.cz/…aleho-rozsa/.

Spočítejte to i mně