eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Účel slevy

Účelem slevy je primárně podpořit zaměstnávání obtížně zaměstnavatelných zaměstnanců na zkrácený úvazek. Veškeré informace k nově zaváděné slevě lze najít v zákoně č. 216/2022 Sb.

Základní informace o slevě na pojistném:

 • sleva může být uplatněna poprvé za únor 2023, nárok na slevu se bude posuzovat v březnu,
 • zaměstnanec nedává zaměstnavateli souhlas k uplatnění slevy, uplatňování slevy je pro zaměstnavatele dobrovolné,
 • náleží jen zaměstnavateli na zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru – § 7a odst. 1.
 • je sjednána kratší pracovní doba, než činí týdenní doba podle ZP – § 7a odst. 2. (8 až 30 hodin týdně z úhrnu všech zaměstnaní v pracovním a služebním poměru u téhož zaměstnavatele – neplatí pro mladší 21 let – u nich je možný i plný úvazek)
 • naleží jen jednomu zaměstnavateli – § 7a odst. 4. (pracuje-li u více zaměstnavatelů)
 • nepřekročení limitu 1,5násobku průměrné mzdy v úhrnu vyměřovacích základů̊ zaměstnance – 7a odst. 3 písm. a)
 • nepřekročení limitu 1,15 % průměrné mzdy z úhrnu vyměřovacích základů ze všech zaměstnaní připadajícího na 1 odpracovanou hodinu z úhrnu odpracovaných hodin – § 7a odst. 3 písm. b)
 • nepřekročení limitu 138 odpracovaných hodin v kalendář. měsíci – § 7a odst. 3 písm. c).

Výše slevy a její uplatnění § 7b

 • sleva na pojistném činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů jen těch zaměstnanců, na něž se sleva uplatňuje. Výše slevy se zaokrouhlí na celou korunu směrem nahoru – §7b,
 • nárok na slevu se uplatňuje za jednotlivé kalendářní měsíce, na tiskopise „Přehled o výši pojistného“ – § 7c,
 • podmínky pro uplatnění slevy musí být v kalendářním měsíci splněny po celou dobu trvání pracovního poměru. Pokud by pracovní poměr trval celý měsíc, ale podmínky nároku na slevu jsou splněny nebo skončily v průběhu měsíce, sleva nenáleží.
 • pro uplatnění slevy je potřeba poslat na ČSSZ oznámení záměru – § 7a odst. 5.

Důvody obtížné zaměstnavatelnosti § 7a/1, aneb kdo má na slevu nárok?

 1. zaměstnanec nar. 1. února – starší 55 let od 1. února (dovršil aspoň 55 let),
 2. zaměstnanec pečuje o dítě mladší 10 let – mohou uplatnit oba rodiče,
 3. zaměstnanec pečuje o osobu blízkou (potvrzuje úřad práce),
 4. vlastní studium zaměstnance (potvrzuje škola – denní studium),
 5. zaměstnanec podstupuje rekvalifikaci (potvrzuje úřad práce),
 6. zaměstnanec se zdravotním postižením – uznán invalidními v prvním, druhém nebo třetím stupni anebo zdravotně znevýhodněným (potvrzuje SSZ),
 7. zaměstnanec je mladší 21 let.

Spočítejte to i mně