eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Daňový subjekt, který má povinnost podat Přiznání k DPH, musí přiznání zpracovat a podat na finanční úřad do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, a to i v případě nulového přiznání. Současně s tím je povinnost také do tohoto termínu uhradit daňovou povinnost, pokud vznikla. Konkrétně § 101 Zákona o DPH.

Ovšem § 252, odst. 2 Daňového řádu specifikuje, že úrok z prodlení vzniká až od čtvrtého dne (kalendářního), který následuje po původním dni splatnosti. A § 250, odst. 1 daňového řádu uvádí, že pokuta za opožděné tvrzení daně vzniká, pokud je zpoždění delší než 5 pracovních dnů.

Příklad 1

Prvotní termín pro podání Přiznání k DPH, Kontrolního hlášení DPH a Souhrnného hlášení DPH byl v daný měsíc, pondělí 25. Daňový subjekt administrativní chybou ani jedno z přiznání na finanční úřad neodeslal.
Chyby si subjekt ovšem všiml hned další den (úterý 26.) a přiznání podal a uhradil daň.

 • přiznání podané první den liberační lhůty – nevznikne pokuta opožděné podání.
 • daňová povinnost uhrazena druhý den liberační lhůty (úhrada v úterý, čili na bankovní účet FÚ by platba měla být připsána ve středu) – nevznikne úrok z prodlení platby daně.

Příklad 2

Prvotní termín pro podání Přiznání k DPH, Kontrolního hlášení DPH a Souhrnného hlášení DPH byl v daný měsíc, středa 25. Daňový subjekt administrativní chybou ani jedno z přiznání na finanční úřad neodeslal.
Chyby si subjekt ovšem všiml hned další den (čtvrtek 26.) a přiznání podal a uhradil daň.

 • přiznání podané první den liberační lhůty – nevznikne pokuta opožděné podání.
 • daňová povinnost uhrazena druhý den liberační lhůty (úhrada ve čtvrtek, čili na bankovní účet FÚ by platba měla být připsána v pátek) – nevznikne úrok z prodlení platby daně.

Příklad 3

Prvotní termín pro podání Přiznání k DPH, Kontrolního hlášení DPH a Souhrnného hlášení DPH byl v daný měsíc, středa 25. Daňový subjekt administrativní chybou ani jedno z přiznání na finanční úřad neodeslal.
Chyby si subjekt ovšem všiml, a následující pondělí 30. přiznání podal a uhradil daň.

 • přiznání podané třetí den liberační lhůty – nevznikne pokuta opožděné podání (ta by vznikla až ve čtvrtek 2.).
 • daňová povinnost uhrazena až šestý kalendářní den po původní splatnosti – úhrada neproběhla, ani nebyla připsána na bankovní účet FÚ do 3. kalendářního dne liberační lhůty; čili za dobu od 29. dne v měsíci až do doby připsání daně na účet FÚ, bude vyměřen úrok z prodlení platby daně.

Pokuta za opožděné tvrzení daně (podání přiznání) – § 250 daňového řádu

 • 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše 5 % stanovené daně,
 • pokuta se nepředepisuje, pokud je nižší než 1.000 Kč,
 • pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru.

Pokuta za nepodané kontrolního hlášení – § 101h zákona o DPH

 • 1.000 Kč pokud hlášení odešle subjekt bez vyzvání,
 • 10.000 Kč pokud hlášení odešle subjekt po vyzvání v náhradní lhůtě,
 • 30.000 Kč pokud hlášení subjekt neodešle ani po výzvě a náhradní lhůtě.

Spočítejte to i mně