eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

1) Jednorázový příspěvek důchodcům „tzv. rouškovné“

Tento příspěvek ve výši 5.000 Kč byl poskytnut všem lidem, kteří měli k 31.11.2020 nárok na jakýkoliv důchod (starobní, invalidní, vdovecký nebo sirotčí). Podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění dalších předpisů je tento příspěvek osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a neuvádí se ani do daňového přiznání.

2) Ošetřovné pro OSVČ

Ošetřovné je od daně osvobozený příjem a neuvádí se ani do daňového přiznání. Rozhodnutí je zakotveno v zákoně č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, v § 10 zvláštní ustanovení, podle kterého je příjem z dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ v roce 2020 od daně z příjmů osvobozen.

3) Započítání příjmů ze státních podpor do vlastního příjmů manžela/manželky

Uplatnění slevy na manžela/manželku má jisté podmínky, ve kterých je uvedeno, co se do vlastního příjmů zahrnuje a co ne, a pro uplatnění slevy nesmí tyto příjmy přesáhnout roční hranici 68.000 Kč.
V § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů nejsou finanční podpory uvedeny, proto se do příjmů započítávají. Jedná se o podpory: Kompenzační bonus, Ošetřovné pro OSVČ, Dotace v souvislosti s COVID-19. Naopak tzv. Rouškovné se do příjmů nezahrnuje.

Spočítejte to i mně