eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Silniční daň je jednou z daní, která se týká snad všech podnikatelů. Až už auto nebo jiný dopravní prostředek vlastníte soukromě nebo je v majetku společnosti a především ho užíváte k podnikání, pak se Vás týká placení silniční daně. Pro rok 2022 byl vydán generální pardon pro placení záloh.

Nejprve si shrneme základní informace o silniční dani:

K placení silniční daně se musíte nejprve přihlásit na příslušném finančním úřadě. Poté jste povinni podávat daňové přiznání každý rok, a to vždy nejpozději do 31.1. za rok předcházející.

Výše silniční daně se odvíjí obecně od dopravního prostředku a jeho stáří. Uvedeme příklad, na jaké informace se zaměřit v technickém průkazu:

Osobní automobil

U auta závisí na objemu motoru a jeho stáří. Platí, že pokud je auto nové, pak můžete po dobu 6 let uplatňovat slevu. Pokud je auto starší, tedy rok první registrace je menší než 1989, pak naopak bude částka vyšší o 25%. Čím je auto starší a čím má větší objem motoru, tedy je silnější, pak se platí vyšší daň.

Nákladní automobil

U nákladních aut závisí na hmotnosti v tunách a počtu náprav. Opět platí, že čím těžší a čím více náprav, tím vyšší částka silniční daně bude.

Když víme výši silniční daně, můžeme se rozhodnout, jak ji budeme platit. Máme dvě možnosti:

  • Roční platba = pokud výše silniční daně není nikterak vysoká anebo ji prostě chceme zaplatit najednou, máme tuto možnost, ale platbu musíme provést nejpozději do 15.4. (tj. do termínu pro 1. zálohovou platbu).
  • Platba záloh = pokud z nějakého důvodu nemůžeme platit roční platbou, pak můžeme silniční daň platit pomocí záloh. Zálohy jsou vždy čtvrtletní a jsou splatné v těchto termínech: 15.4., 15.7., 15.9., 15.12.. Doplatek za měsíc prosinec vyjde v lednovém přiznání, které musí být podáno do 31.1. a v tento den je i splatná daň. U záloh se v každém čtvrtletí posílá pouze platba, finanční úřad ji eviduje jako zálohu a po podání daňového přiznání si to finanční úřad vyrovná.

Generální pardon 2022

V úvodu jsme zmiňovali, že byl vydán Generální pardon na rok 2022. Jeho celé znění najdete zde
Generální pardon se týká právě záloh na silniční daň, nikoliv prominutí silniční daně jako takové, i když už i tato varianta je v řešení. Aktuální situace je taková, že všichni, kdo mají povinnost platit zálohy na silniční daň, jim byly prominuty a zálohy zrušeny. Ovšem v případě, že by nedošlo ke zrušení silniční daně pro osobní automobily a některé nákladní vozy, pak by se muselo podat přiznání k silniční dani za rok 2022 a tam by všem vyšla povinnost zaplatit. U některých by částka mohla být velmi vysoká vlivem toho, že se neplatily zálohy. My našim klientům necháváme tuto variantu na zvážení, avšak doporučujeme platbu záloh ponechat.

Novela zákona o dani silniční také zvažuje variantu, kdy by se silniční daň opravdu zrušila a předmětem daně by zůstaly pouze nákladní automobily kategorie N2 a N3 a jejich přívěsy kategorie O3 a O4. Znamenalo by to, že osobní automobily, autobusy a nákladní automobily (s výjimkou výše uvedených) by povinnost platit silniční daň již neměly. Tato novela zákona je však v rozporu s evropskou legislativou a je stále v jednání. Podrobnější informace zatím nemáme k dispozici.

Aktualizované informace k silniční dani k 01.06.2022

Dne 24.5.2022 prezident podepsal novelu zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční ve znění dalších předpisů, kde se upravuje předmět daně (§ 2).
Nově předmětem daně budou pouze silniční vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 a O4, za podmínek, že jsou registrovaná v České republice. Z toho vyplývá, že osobní automobily byly z povinnosti platit silniční daň vyjmuty. Platnost a účinnost zákona zatím není známá, čeká se na vydání ve sbírce zákonů.
V navrhované novele je také zmínka o změně, která by měla nastat od 1.1.2025, a to je, že daňové přiznání se bude podávat pouze elektronicky.

Spočítejte to i mně