eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Příslušnost k systému pojištění je nutné doložit certifikátem A1, který vystaví oprávněná instituce v zemi zaměstnavatele (konkrétně tedy Česká správa sociálního zabezpečení). Česká republika výše popsaný nový princip již využívá, a to v případě Německa a Rakouska na základě bilaterálních do­hod.

Rámcová dohoda, kdy bude zaměstnanec pojištěn v zemi zaměstnavatele

Základní podmínky:

 • sídlo zaměstnavatele a bydliště zaměstnance jsou státy Rámcové dohody
 • zaměstnanec pracuje na homeofiice ve státě bydliště, který je jiný než stát zaměstnavatele
 • zaměstnanec vykonává typ práce, který by vykonával v sídle zaměstnavatele
 • zaměstnanec je se zaměstnavatelem ve spojení prostřednictvím informačních technologií
 • zaměstnanec má zaměstnavatele (jednoho i více) pouze v jednom členském státě
 • zaměstnanec pracuje ve státě sídla zaměstnavatele alespoň 50 % pracovní doby (ve státě svého bydliště pracuje maximálně 49,9 % pracovní doby)
 • zaměstnavatel se zaměstnavatelem současně musí požádat o certifikát A1 s výjimkou Rámcové dohody v zemi sídla zaměstnavatele

Kdo může využít Rámcovou dohodu:

 • pouze zaměstnanci s možností práce na dálku (homeoffice)
 • rámcová dohoda se nevztahuje na manuální pracovníky
 • rámcová dohoda se nevztahuje na samostatnou výdělečnou činnost

Ostatní souvislosti:

 • certifikát A1 pro Rámcovou dohodu bude na dobu nejdéle 3 let
 • o certifikát bude možné požádat opakovaně
 • do konce června 2024 je možné podat žádost i zpětně k 1.7.2023 (při splnění podmínky, že pojistné bylo hrazeno v zemi sídla zaměstnavatele)
 • od července 2024 bude možné požádat zpětně na dobu 3 měsíců

Aktuální seznam zemí, které podepsaly Rámcovou dohodu:

 • Česká republika
 • Finsko
 • země Beneluxu
 • Lichtenštejnsko
 • Německo
 • Norsko
 • Portugalsko
 • Rakousko
 • Slovensko
 • Švýcarsko

Spočítejte to i mně