eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Kde poplatník získá nové přístupové údaje do své datové schránky?

Datovou schránku lze založit na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT, a nebo on-line, přihlášením prostřednictvím vlastní bankovní identity či pomocí přístupových údajů přidělených Finanční správou. V případě, že poplatníkovi vznikla datová schránka ze zákona, jsou mu přístupové údaje doručovány poštou. V případě, že má poplatník zřízenou datovou schránku na rodné číslo, nové přístupové údaje jsou mu doručeny do této datové schránky.

Kdo musí podávat daňové přiznání elektronicky?

1) Poplatníci, kteří byli k 1.1.2023 pod­nikající fyzickou osobou (OSVČ)

  • netýká se OSVČ, kteří nejsou zapsáni v rejstříku (umělci, autoři aj.).
  • všem ostatním byla ze zákona zřízena datová schránka (i těm, kteří mají živnost přerušenou).

2) Poplatníci, kteří měli v roce 2022 příjmy ze samostatné výdělečné činnosti

  • tzv. pokud poplatník vyplňuje řádek 37 daňového přiznání,
  • není rozhodné, zda byly příjmy po celý rok nebo pouze po jeho část,
  • pokud v přiznání budou mimo příjmů z živnosti i jiné příjmy (nájem, za-městnání atd.) není povinnost elektronického podání.

3) Existence datové schránky k 1.1.2023

  • pokud měl poplatník již dříve dobrovolně zřízenou datovou schránku, stala se tato schránka s účinností od 1.1.2023 datovou schránkou zříze-nou ze zákona a je povinnost elektronického podání.

4) Datová schránka zřízena ze zákona a v době podání přiznání i zpřístupněna

  • ke zpřístupnění datové schránky standardně dojde tím, že se do ní poplatník poprvé přihlásí pomocí svých přístupových údajů.
  • pokud si poplatník přístupové údaje nevyzvedl, berou se údaje jako pře-dané do 10 dnů od uložení.
  • pokud se poplatník do datové schránky nikdy nepřihlásil, bere se tento 10. den jako tzv. fikce doručení přístupových údajů a po 15 dnech fikce zpřístupnění datové schránky.

Elektronické daňové přiznání musí být odesláno ve formátu .xml. Finanční úřad již nyní neakceptuje například naskenované přiznání ve formátu .pdf, i kdyby bylo odeslané z datové schránky.
Nejjednodušší formou je vyplnění daňového přiznání v předepsaném formátu na portálu MOJEdane. Kdy po úplném vyplnění přiznání a nahrání veškerých příloh, se pro odeslání na finanční úřad použijí přístupové údaje do datové schránky nebo identita občana.

Spočítejte to i mně