eurodane@eurodane.cz
+420 608 737 948
online poptávka

Zdanění Kryptoměn

Ačkoli se kryptoměnám žádný zákon nevěnuje a v mnohých kruzích se traduje, že se proto danit nemusí, opak je pravdou. Kryptoměny jsou z pohledu státních orgánů považovány za nehmotný movitý majetek a podle toho se taky daní. Povinnost zdanit kryptoměnu vzniká při jakémkoli zisku ať už směnou za fiat měnu (zákonnou měnu, např. za českou korunu), jinou kryptoměnu či nákup zboží a služeb. I jako u jiných daní musíme rozlišit, zda jsme fyzickou či právnickou osobou.

Nejdříve se pojďme podávat na fyzické osoby. Základní sazba daně ze zisku z kryptoměn je 15 % bez ohledu zda vlastníme živnostenské oprávnění či nikoliv. Pokud však zisk za rok překročí 48násobek průměrné mzdy, částka přesahující tento limit se zdaní zvýšenou sazbou 23 %.

Příklad: Pokud nakoupíme kryptoměnu za 100 000 korun a následně ji prodáme za 200 000 korun, vznikne nám zisk 100 000, ze kterého vypočítáme 15% daň tj. 15 000 korun.

Ačkoliv pro obchodování není zapotřebí mít živnostenské oprávnění, pro jejich těžbu však ano. Těžba kryptoměn se zdaňuje jako příjem ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP. Poplatník si může rozhodnout, zda uplatňovat skutečné výdaje nebo výdaje paušální. Paušální výdaje činí 60 % z příjmů a maximálně se mohou uplatnit do výše 1 200 000 korun.

právnických osob je daň 19 % z jejich zisku.

Příklad: Právnická osoba nakoupí kryptoměnu v hodnotě 200 000 korun. Následně ji prodá za 400 000 korun. Bude mít tedy zisk 200 000 korun. Z tohoto zisku právnická osoba vypočítá 19 %. Tzn., že za tuto směnu musí právnická osoba odvést daň 38 000 korun.

V případě, že dojde ke ztrátě z kryptoměn, tato ztráta se nemůže rozložit do dalších období a lze uplatnit pouze v období, kdy byla směna provedena.

Kryptoměny a DPH

Obchodování s kryptoměnami je považováno za finanční činnost a proto je od DPH osvobozeno bez nároku na odpočet. Pokud jsou vedle finančních činností vykonávány i činnosti zdanitelné, pak se do obratu počítají i tato osvobozená plnění.

Darování a dědění kryptoměn

Samotný dar nebo zděděné kryptoměny se danit nemusí. Danit se bude až následná směna, pokud při ní dojde k zisku.

Příklad: Fyzická osoba „A“ nakoupí kryptoměnu v hodnotě 50 000 korun. Kryptoměně se zvýší hodnota na 100 000 korun a FO „A“ ji daruje fyzické osobě „B“. FO „B“ obdrží tedy dar v hodnotě 100 000 korun, ze kterého nic nedaní. Následně kryptoměnu prodá za 200 000 korun. Bude mít tedy zisk 100 000, ze kterých odvede na dani 15 % tj. 15 000 korun.

Spočítejte to i mně