Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Zvýšení minimální mzdy

25.08.2015
Kolik bude činit minimální mzda od 01.01.2016?
*Vláda schválila zvýšení minimální mzdy od 01.01.2016.* Minimální mzda bude zvýšena o 700 Kč z 9.200 Kč *na 9.900 Kč*. Tím bud zvýšena i minimální hodinová mzda z 55 Kč *na 58,70 Kč*. Dále pak bude navýšena minimální mzda pro zdravotně postižené občany o 1.300 Kč z 8.000 Kč *na 9.300 Kč*. Vláda chce dosáhnout srovnání minimální mzdy pro postižené občany se zdravými, toto srovnání bude provedeno v roce 2017.