Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Změny výdajových paušálů u OSVČ

30.05.2012
Vláda schválila změny u OSVČ
Vláda schválila návrh novely zákona o daních z příjmů ve věci fyzických osob uplatňujících výdaje procentem příjmů:

- Současné procento výdajových paušálů má zůstat zachováno. Změny se nedotknou živnostníků, jak je v médiích často prezentováno.
- U činností spadajících do výdajových paušálů ve výši 40 % (podnikání podle zvláštních předpisů, jiná samostatná výdělečná činnost) bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím výdajového paušálu omezena částkou 800 000 Kč.
- U činností spadajících do výdajových paušálů ve výši 30 % (pronájem obchodního majetku podle § 7, pronájem podle § 9) bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím výdajového paušálu omezena částkou 600 000 Kč.
- Osoby uplatňující výdaje paušálem u příjmů podle z podnikání podle § 7 nebo z pronájmu podle § 9 nemohou uplatnit slevy na manželku ani daňové zvýhodnění na dítě, pokud součet dílčích základů, u nichž byly uplatněny výdaje paušálem, je vyšší než 50 % z celkového základu daně.
- Pro roky 2013 až 2015 má být zavedeno tzv. solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z tzv. nadlimitního příjmu. Daň se bude zvyšovat, pokud součet hrubého příjmu (nikoli ?superhrubé mzdy?) a dílčího základu daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (čistého příjmu z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti), přesáhne v tomto zdaňovacím období 48násobek průměrné mzdy.
- Pro roky 2013 až 2015 je navrhováno úplně zrušení maximální vyměřovacího základu pojistného na veřejné zdravotní pojištění.