Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Změna ve zdravotním pojištění OSVČ...

10.01.2018
Jaká bude výše minimální zálohy na zdravotní pojištění?

Od 1. 1. 2018 se mění minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ, který pro tento rok bude představovat částku 14 989,50 Kč.

Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je 2 024 Kč. Tuto zálohu je OSVČ povinna uhradit již za měsíc leden 2018, kromě osob, kterým nebyl stanoven minimální vyměřovací základ.