Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Změna minimálního základu daně pro rok 2005

03.02.2005
Pro rok 2005 byl nařízením vlády č.521/2004 Sb. Stanoven všeobecný vyměřovací základ na...
Pro rok 2005 byl nařízením vlády č.521/2004 Sb. Stanoven všeobecný vyměřovací základ na částku 16 769 Kč a přepočítávací koeficient v e výši 1,0665. Při podnikání za celé zdaňovací období roku 2005 bude minimální základ daně ve výši 107 300 Kč (50% Z 16 769 X 1,0665 X 12 = 107 304,82 a zaokrouhleno). Minimální základ daně se zvedl oproti roku 2004 o 6 300 Kč, neboť činil pro rok 2004 101 000 Kč.

Tento minimální základ daně se kromě podnikatelů s příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a), b) a c) ZDP vztahuje také na spolupracující osoby (§13 ZDP).

Zvýšení limitu uplatnitelného do základu daně u osobních automobilů na 1 500 000 Kč.

Hodnota osobního automobilu kategorie M1 uplatnitelná do základu daně, ať již formou odpisováni nebo formou nájemného z finančního pronájmu se zvyšuje z dosavadních 900 000 Kč na 1 500 000 Kč.