Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Živnostníci přišli o knihu jízd. Senát schválil její zrušení

24.07.2009
Zrušení knihy jízd obsahuje poslanecká novela zákona o správě daní a poplatků, kterou ve sněmovně předložil poslanec ODS Michal Doktor.
Malí a střední podnikatelé s nejvýše třemi služebními vozy nebudou muset v budoucnu vést knihu jízd. Místo toho si budou moci odečítat za každé auto 5000 korun měsíčně. Příslušnou novelu, která to umožní, schválil Senát. Nyní ji dostane k podpisu prezident republiky.

Novela zavádí například povinnost finančních úřadů zdůvodňovat svá rozhodnutí v případě dodatečně doměřených daní. Také odvolání poplatníka u dodatečně doměřené daně by mělo mít nově odkladný účinek. Zákon také umožní pokutovat pracovníky finančních úřadu za porušování mlčenlivosti.

Návrh na zrušení povinnosti vést knihu jízd vložil ve sněmovně Doktorův stranický kolega Zdeněk Prosek. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyčíslilo vzniklé úspory na 850 milionů korun.

Poslanec Doktor musel ujišťovat některé senátory, že není možné, aby podnikatelé kombinovali paušály na auta spolu s výdajovými paušály, které senát schválil ve středu. Návrh kritizoval místopředseda Senátu a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch, který ho navrhl zamítnout.

Novela má nabýt účinnosti od příštího ledna. Podnikatelé ale budou moci výhody paušálního odpočtu nákladů využít již v daňovém přiznání za letošní rok. Podle MPO budou moci podnikatelé poprvé využít tento paušál od 1. října letošního roku. Pokud ale služební auto nevyužívají výlučně k podnikání, budou si moci odečíst měsíčně nejvýše 4000 korun.

Schválení přivítala Hospodářská komora ČR. "Schválení tohoto návrhu je dlouho očekávanou a vítanou zprávou pro naše podnikatele, kterým se tak o další kousek zjednoduší jejich činnost. Jsme rádi, že senátoři podpořili zrušení této nesmyslné povinnosti, která podnikatele bez jakéhokoliv efektu pouze zbytečně zatěžuje," uvedl prezident komory Petr Kužel.

"Věříme, že jednotlivá ministerstva budou v trendu snižování administrativní zátěže a rušení zbytečných byrokratických opatření pokračovat. Doufáme, že se vláda pokusí maximálně dodržet svůj závazek do konce roku 2010 snížit administrativní zátěž o 20 procent," dodal Kužel s tím, že zbytečná opatření a nařízení, jako je například kniha jízd, život tuzemských firem pouze stěžují a zdražují.