Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Zdravotní pojištění - občan EU

22.10.2012
Student z EU pracující na dohodu o provední práce
- Vzhledem k tomu, že osoba pracuje na dohodu o provedení práce s příjmem, který nezakládá účast na zdravotní pojištění, není v České republice pojištěna, neboť taková činnost se podle českých právních předpisů nepovažuje za zaměstnání.
- Taková osoba je nadále pojištěna ve EU a na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného tamní institucí, provádějící zdravotní pojištění, má v České republice nárok na poskytnutí lékařsky nezbytné zdravotní péče, tj. takové péče, aby se pacient nemusel vrátit do státu pojištění dříve, než zamýšlel.
- Protože je osoba pojištěna ve EU, budou náklady na poskytnutou zdravotní péči (služby) v České republice přeúčtovány EU instituci, u které je osoba zdravotně pojištěna.